Smyg igång motorn med en mjukstartare

ABB har ett brett program mjukstartare som startar och stoppar motorer mjukt och skonsamt. Det är bra för både motorn och den utrustning den driver.

Att starta en elmotor med en direktstart som direkt kopplar på full ström till motorn kan liknas vid en rivstart med en bil. Sådana ”rivstarter” sliter på elmotorn, sliter på utrustningen som drivs av motorn och påverkar elnätet negativt. I värsta fall kan slitaget leda till oväntade haverier och därmed långa och dyra produktionsstopp.

Lösningen på problemet heter mjukstartare: en produkt som driver din motor mer effektivt och minskar motorslitage och onödiga påfrestningar på elnätet. Mjukstartaren kopplas mellan matande elnät och motorn och används oftast för elmotorer som driver pumpar, fläktar, transportörer, kvarnar, omrörare eller kompressorer, exempelvis i industrier och vatten- och avloppsverk.

Driver motorn en pump har ABB tagit fram flera specifikt utvecklade funktioner för att effektivisera användningen. Kickstart, för att säkerställa pumpdriften med ev. materia inuti pumpen som försvårar start. Över- och underlastskydd, för att undvika för hög belastning på pumpen eller att den körs torr. Pumprensning, där du kan köra pumpen framåt och bakåt och på så sätt rengöra den vid behov. Låst rotorskydd, där pumpen stängs av om rotorn skulle låsas helt av något som tagit sig in i pumpen samt momentramp för att stoppa pumpen utan att tryckslag uppstår som kan skada pump och dess rörsystem.

Mjukstartaren undanröjer också ett problem med elkvalitet som direktstart av en större motor kan ge. När kontaktorn slås till drar motorn omedelbart så mycket ström den kan. Om det är mer än vad elnätet kan leverera i just det ögonblicket leder det till att spänningen sjunker kraftigt under ett kort ögonblick. PSE och PSTX innehåller dessutom en strömbegränsningsfunktion som gör att du kan minimera strömmen under start för att på så sätt klara starter i elnät med begränsad matningskapacitet.

Mjukstartarens ”hjärta” är tyristorer som styrs till att successivt släppa fram ström med allt högre spänning. Ungefär som vattenkranar som släpper på mer och mer vatten tills flödet har nått rätt styrka. Tyristorerna styrs med tre olika inställningsmöjligheter och ställs in efter hur hög spänningen är till motorn när den börjar dra igång, och hur lång tid det ska ta att komma till full spänning samt tiden att stoppa motorn.. Tiden kan handla om tio sekunder, lite längre om det är tunga kvarnar eller stora pumpar som ska dras igång.

I ABB:s sortiment finns ett 80-tal olika modeller av mjukstartare med förnamnen PSR, PSE och PSTX.

PSE och PSTX håller reda på allt som händer med motordriften och de inbyggda motorskydden och detta kan kommuniceras till övergripande styrsystem som 800xA eller PLC-system. De kan också ge felmeddelanden och varna för ”överansträngning” och därmed ge möjligheter att vidta åtgärder innan det går så långt som till ett haveri. Allt för att öka tillgängligheten och produktiviteten i motordriften, oavsett om det är en pump, fläkt, kompressor eller något annat. PSR är den enklaste varianten av mjukstart, designad för enkel idriftsättning och för många starter.

Alla ABB:s mjukstartare minskar energiåtgången jämfört med många andra mjukstartare tack vare inbyggd ”bypass”. Tyristorerna i mjukstartaren ger energiförluster i form av värme. För att slippa de förlusterna har alla ABB:s mjukstartare en inbyggd ”bypass” för direktmatning. Så snart motorn driver för fullt går strömmen den vägen istället för över tyristorerna. Inbyggd ”bypass” innebär även minskade installationsmått samt att extra kablage för extern bypass kan undvikas.

Mer om...

Select region / language