Styrsystem i det mindre formatet

PLC-system används för att styra motorer och maskiner av skilda slag. ABB:s PLC-enheter heter AC500 och AC500-eCo och är lättskötta, lydiga och effektiva.


Många maskiner behöver lättanvänd och säker styrning, till exempel rulltrappor, trafikljus, förpackningsmaskiner och vindkraftverk. Här kommer PLC-tekniken in i bilden som det kanske mest vanliga styrsystemet.

PLC är ett programmerbart, mindre styrsystem för styrning av industriella applikationer, som en enkel form av automation. Tekniken utvecklades på 1980-talet och ersatte då styrning med reläer och tryckknappar. PLC kom till ABB på 1990-talet genom förvärv och 2005 lanserades systemen AC500 och AC 500eCo. De används ofta sammankopplade med frekvensomriktare för motordrifter.

Liten dator

PLC är i princip en dator med tillhörande kommunikationsenheter som enkelt kan programmeras att utföra vissa uppgifter utifrån de signaler som når datorn. Datorn skannar med någon millisekunds mellanrum av alla inkommande givarkablar och när en signal kommer tas den om hand och bearbetas av programmet i datorns processor. Därefter skickas signaler ut med order att utföra uppgifterna.

Ett exempel är en rulltrappa som ska starta när någon kliver på första trappsteget, starta långsamt och sedan stanna efter en viss tid. När rulltrappans PLC tagit emot en signal från tryckplattan i trappsteget, ”här står en person”, skickar datorn i enlighet med programmet en ordersignal till frekvensomriktaren till rulltrappans motor: ”starta långsamt, öka efter en sekund farten”. PLC:n stannar sedan motorn efter viss tid och är redo att snabbstoppa motorn om någon trycker på nödstoppknappen.

Ett exempel på industriell användning är samarbete med en robotcell. Där kan PLC-systemet styra kringutrustning som transportband och lyftbord, se till att roboten får sitt arbetsmaterial på rätt plats i rätt tid och svara för att det färdigbearbetade materialet förs bort.

ABB:s PLC-system AC500 består av hopkopplingsbara moduler, i storleken någon decimeter i höjd och bredd. En av modulerna är en processorenhet med valbar processor och minne, en annan modul är I/O-modul med anslutning för kablarna som leder signaler in och ut.

PLC-systemet kan också ha moduler för olika typer av kommunikation, till exempel med givare på distans eller för samverkan med andra PLC-system av olika fabrikat och med stora processtyrsystem. I ABB:s mindre PLC-system AC500- eCo är modulerna sammanbyggda i en enda enhet.

Språkkunnig

Båda PLC-systemen programmeras via en vanlig PC. I PLC-sortimentet ingår programmeringsverktyget Control Builder plus AC500 som gör det enkelt att programmera systemet efter önskemål. Användaren kan välja mellan olika programmeringsspråk, grafiska eller textbaserade, så att det passar både en elektriker, en servicetekniker och en integratör.

Systemen ansluts ofta till något operatörsgränssnitt, exempelvis operatörspaneler som gör det enkelt att manövrera systemet. Utöver det finns en webbserver i PLC:n som gör det möjligt att överblicka systemet i webbläsaren i den egna PC:n.

ABB:s PLC-systems fördelar finns bland annat i världstäckande support och smidig samverkan med motordrifterna. PLC-systemen är lätta att bygga ut, förändra och har stor förmåga till kommunikation är annat som våra kunder uppskattar.

Mer om...

Select region / language