AC500-eCo

AC500-eCo från ABB är en serie skalbara PLC:er som är kostnadseffektiva för moderna industriella automationsapplikationer där små, flexibla PLC-lösningar ofta är den bästa lösningen.

Skalbara

 • Spara pengar genom att börja i liten skala – flexibiliteten hos AC500-plattformen gör att den kan skalas upp när behovet uppstår.
 • ABB:s AC500-eCo är framtagen för att utan problem kunna integreras i den större AC500-familjen och ger dig den avgörande fördelen av att ha ett fullt skalbart och moduluppbyggt system.
 • Med AC500-eCo kan du skapa individuellt kundanpassade lösningar genom att använda I/O-modulerna S500 och S500-eCo för små applikationer.
 • För de nya AC500-eCo V3 PLC:erna kan den redan stora mängden inbyggda I/O byggas ut med upp till tre ytterligare kort som lägger till antingen fler digitala eller analoga kanaler eller seriella gränssnitt med eller utan isolering.
 • Genom detta blir det lättare att möta kunders och applikationers specifika krav, minska fotavtrycket och spara pengar.
 • Automation Builders designpaket finns för hela AC500 PLC-sortimentet och kommer att spara pengar åt dig tack vare den enkla konfigureringen, de många biblioteken och funktionsblocken för de mest skilda kundkrav.

Lättanvända och flexibla

 • Användarprogrammet kan hämtas via ett SD-kort utan att några programmeringsverktyg behöver tillgripas.
 • Det finns CPU:er med integrerade I/O för små applikationer.
 • Färdig ledningsdragning är möjligt om kopplingsplintar med stickkontakter används.
 • Modulerna kan monteras på en DIN-skena med en enkel snäppmekanism.
 • AC500-eCo är godkänd för kundanvändning av ackrediterade certifieringsorgan världen över. Det betyder att hela sortimentet kan användas säkert, tillförlitligt och globalt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade länkar

Select region / language