ABB:s automationssystem 800xA

Automationssystemet 800xA är en hörnsten i ABB:s automationsvärld. Men vad består det av egentligen?


800xA är vad alla automationssystem är: En eller flera datorer med vidhängande utrustning som automatiskt reglerar och kontrollerar en produktionsprocess. Och låter sig övervakas och styras mot önskad produktion från ett rum vid sidan av verksamheten.

Automationssystem spelar idag en avgörande roll i varje processindustri och i många andra anläggningar, ABB är och har varit en världsledande leverantör sedan automationssystemens barndom på 1970-talet. Före 1970-talet fick man styra processerna i industrin mer manuellt. Gubbarna på massafabriken gick runt och vred på brytare, öppnade och stängde ventiler och snurrade på rattar. De såg, luktade och kände sig bildligt talat fram till hur resultatet blev och styrde efter det.

På 1970-talet började utvecklingen mot en automatisering, driven av industrin som ville nå högre och jämnare kvalitet och kunna köra med färre anställda. Asea var med på noterna, började med PLC-system (Programmable Logic Controller) och mikro- och minidatorer. 1983 kom det fösta automationssystemet, idag benämnt ABB Master och fortfarande i drift hos en del kunder.

1992 kom nästa generation, ABB Advant och 2001 presenterades den första delen av 800xA. Sen dess har 800xA också blivit gemensam plattform för flera andra system som kommit in i ABB genom företagsköp.

Hårda och mjuka legobitar

Systemet 800xA kan liknas vid legobitar som väljs och pusslas ihop så att det passar varje kunds önskemål. De nödvändiga grundstenarna är ett urval av hårdvara som datorer, in- och utgångsmoduler och kommunikationsenheter samt mjukvara med programmoduler. Med dessa byggs ett system som via kablar har kontakt med givare av olika slag ute i verksamheten, det som en gång var brytare och rattar. Från givarna hämtar 800xA signaler om läge och mätvärden, som exempelvis temperatur och flöde, och tankar in uppgifterna via in- och utgångsmoduler i en datorcentral benämnd processtation eller controller.

I controllern finns styrprogram som tar emot signalerna, jämför värdena med de som ska gälla för att uppfylla produktionsmålen och skickar vid behov tillbaka signaler till ställdon, ventiler och motorer med order om åtgärder. Programmet registrerar allt som sker och svarar för kommunikationen med operatören i kontrollrummet; denne får besked om processen och kan ge programmet manuella order när det behövs.

Enormt från start till mål

Det finns flera olika typer av controller och det finns flera olika möjligheter att programmera kundapplikationen i dem. Operativsystemet är detsamma överallt, men sedan måste man kundanpassa.

För att inte behöva skapa nya lösningar varje gång finns en nästa våning med byggstenar som består av färdiga moduler anpassade speciellt för olika industrier, till exempel för massafabriker, mejerier och valsverk.

Ovanpå dessa industrispecifika moduler läggs ett lager med individuella, kundspecifika modulstenar. Kunden vill kanske ha 800xA anslutet till befintliga system, kopplat till ett affärssystem eller inköpssystem eller få en databas med historik över allt som hänt i systemet.

Nyttan med ett automationssystem är att verksamheten i praktiken kan drivas helt automatiskt. In i fabriken kommer råvarorna och ut ur den rullar produkterna. Mitt i centrum finns operatören som överblickar vad som pågår och rycker in när det krisar.

Med 800xA:s Windows-baserade programvara för operatörsstationer kan operatören se hela processen som en schematisk översikt, zooma in detaljer samt nå, och nås av, information i andra system. Till exempel se uppgifter från underhållssystemet, hämta order från affärssystemet, få besked från produktionsledningssystem om vad som ska tillverkas eller titta på en videobild från en övervakningskamera.

800xA är verktyget för att nå målen för verksamheten. Ett verktyg som ger våra kunder möjlighet att få jobbet utfört effektivt och säkert, vare sig det gäller en litet processavsnitt i en livsmedelsindustri eller ett jättestort pappersbruk.

Mer om...

Select region / language