ABB:s gruvspel säkrar malmtransporten

Specialbyggda, kompletta gruvspelsanläggningar är ABB:s svar på kundens önskan om effektiv och säker malmtransport upp ur sin gruva.


ABB levererar kompletta system för gruvspel, som inkluderar både mekanisk och elektrisk utrustning. Elutrustningen bygger på produkter från ABB, medan den mekaniska utrustningen konstrueras av ett kompetent ABB-team och tillverkas hos utvalda underleverantörer. Dessutom ingår montage och igångkörning.

Det mesta av ABB:s utrustning återfinns normalt i gruvlaven, den höga tornliknande byggnaden som reser sig vid underjordsgruvorna. Laven står ovanpå gruvschaktet som är sprängt hundratals meter, kanske bortåt 1 500 meter, rakt ner i berget. 

Högst upp i laven står gruvspelet med linor som löper ner genom laven och gruvschaktet. Fästade i linorna är korg för folk och malmkorg för upptransport av malmen. Det finns flera typer av gruvspel. Friktionsspel är ett av de vanligaste och det är ABB:s specialitet.

Ett friktionsspel med en drivskiva driver vanligen fyra linor som löper i en slinga ner till schaktets botten och tillbaka. I linorna till ett produktionsspel för malm hänger två malmkorgar, eller en malmkorg och en motvikt, på varje sida om drivskivan. Om det är ett personspel hänger en korg på ena sidan och en motvikt på den andra sidan om drivskivan.

Det är stora laster och snabba transporter ett gruvspel ska hantera. En malmkorg rymmer normalt minst 25–30 ton malm och korgen väger själv lika mycket, därtill väger linor på uppåt 1 000 meter många ton. 

Alltsammans rör sig med en hastighet av 30–70 kilometer i timmen i schaktet. Den tunga lasten kräver rejäl motorkraft och motorerna till gruvspel har ofta effekter från 1,5 MW upp till cirka 10 MW. Stor last och snabb transport ställer också extremt höga krav på säkerheten. De hydrauliska bromsarna är viktiga som i alla situationer ska kunna stoppa gruvspelet innan en olycka händer. Här är ABB ledande och var först i världen med hydrauliska skivbromsar till gruvspel.

Drivskivans broms ser ut som en jättevariant av en bils skivbroms, fast med två bromsskivor och många kraftfulla bromsenheter. Funktionen på bromsenheterna är tvärtom mot hur det fungerar på en bil: Bromskraften åstadkoms med hjälp av hårda fjädrar medan bromsarna hålls öppna med hjälp av hydraulik.

Gruvspelets motor drivs med frekvensomriktare som reglerar hastigheten i den kompletta anläggningen ingår också ABB:s styrsystem 800xA med olika nivåer av säkerhetskretsar för styrning av gruvspelet. En operatörsplats finns ofta i laven, ibland finns en central operatörsplats för gruvspelet i ett allmänt kontrollrum. 

ABB levererar helautomatiska gruvspelsanläggningar som i princip bara behöver övervakas.

Mer om...

Select region / language