Elektromagnetiska omrörare

Nere i skänkugnen flyter smält stål och hettan är enorm. För att mixa ingredienserna till rätt metallkvalitet krävs något mer än en visp...


Det är där ABB:s elektromagnetiska omrörare kommer in i bilden. Efter 50 års produktion är omrörarna idag hetare än någonsin – på marknaden.

Omrörning ger en bättre inblandning av tillsatta legeringsämnen och en mer homogen smälta. ABB:s omrörare finns idag för ljusbågsugnar, stränggjutning och skänkugnar i stålverk eller för smältugnar i aluminiumverk. Vanligast är det med omrörare för skänkugnar och stränggjutning. I ett stålverk tillverkas stål i en konverter eller i en ljusbågsugn. För att lättare kunna tillsätta legeringsämnen som behövs för att det ska bli exempelvis rostfritt stål, hälls smältan över i en mindre ugn, en skänkugn, som kan vara uppåt fyra meter i diameter och rymma 20-300 ton. Där hålls smältan 1 500 grader varm medan legeringsämnena tillsätts och allt blandas. Det effektivaste sättet att blanda så att smältan blir jämnvarm och homogen är att utrusta skänkugnen med en omrörare.

Omröraren monteras utanpå sidoväggen av skänkugnen och har i sitt inre ett stort antal lindningar som matas med elektrisk ström. När strömmen kopplas på skickar omröraren in ett elektromagnetiskt fält i stålsmältan på andra sidan ugnsväggen.

Via omrörarens styrsystem väljs vilka lindningar som ska matas med ström och med vilken styrka. Det blidas då en vandringsvåg av magnetfältet som får smältan att röra sig i bestämda hastigheter och riktningar.

Man kan säga att det fungerar som en elmotor, med omröraren som en stator och smältan som en rotor. Men medan rotorn i en elmotor normalt alltid rör sig åt samma håll kan ABB:s omrörare få smältan att röra sig olika, från botten till ytan och runt igen, eller runt i cirkel, eller i mer sofistikerade mönster.

Ett exempel är att få smältan i sådan rörelse att slaggen, som flyter på ytan, glider undan och ger en liten, slaggfri yta. Där kan legeringsämnena lätt tillsättas och sedan ”vispas” ner med rätt rörelse och rätt hastighet. Effektiv inblandning på kort tid, utan att påverka slaggen på ytan, är det önskvärda. Ofta är tiden begränsad till 35-40 minuter innan ljusbågsugnen ska leverera nästa smälta till skänkugnen.

Metoden att använda elektromagnetiska fält för att röra om eller bromsa upp metalliska smältor är den gemensamma nämnaren för alla produkter inom området: bland annat en mindre och cylinderformad omrörare för stränggjutning, en stränggjutningsbroms och EM Stabilizer som ger ett jämnt och tunt zinkskikt i en galvaniseringsanläggning. 

Fakta:

Doktoringenjör Dreyfus utvecklade möjligheten att använda ett elektromagnetiskt fält som kunde sätta smältan i rörelse ”på egen hand”. 1939 tillverkade ABB den första omröraren.
ABB:s omrörare förbättrar kvaliteten och höjer produktiviteten i stål- eller aluminiumverket. Med högre produktivitet minskar energiförbrukningen och miljöbelastningen vilket är positivt för alla.

Mer om...

Select region / language