Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vindkraft

ABB gör inte rotorblad. Inte ståltorn. Men nästan allt annat som behövs för att producera och transportera vindkraftsel in i kraftnätet.


Vindkraften är viktig för vår globala miljö. Många landbaserade kraftverk byggs men den stora produktionen lär komma från havsbaserade parker med hundratals vindkraftverk. ABB har en styrka i totallösningar på de tekniska och elektriska utmaningar som vindkraften medför. Med en lång rad produkter, system och tjänster är ABB störst i världen på lösningar till vindkraft, och medverkar därmed till fortsatt god utveckling av den förnybara vindkraften.

En av utmaningarna handlar om att vindkraften skapar ojämn elkvalitet och att kraftverken är känsliga för störningar i yttre elnätet - en liten störning leder oftast till att de måste snabbstoppas. Vindkraftverkens bästa placering till havs eller till fjälls ger andra utmaningar: det är långt från närmaste stora kraftledning och frågan är hur elen ska överföras effektivt utan att störa känslig miljö.

Fullmatat med ABB-produkter

På vägen från rotorblad till kraftnät kan ABB leverera en mängd produkter och system. Det börjar hos tillverkaren av vindkraftverket där ABB är en stor leverantör av generatorer med effekter från 1 till 5 MW. 

Vidare används lågspänningsutrustning, exempelvis reläskydd, brytare och tryckknappar, sådant som kopplar till och från och skyddar. 

Inuti tornet kan det också finnas strömriktare som höjer kvaliteten på den genererade elströmmen och minskar påkänningar på växellådan. Strömriktarna skapar dessutom en isolerande ”tröskel” till nätet, vilket gör att kraftverket klarar att fortsätta producera en liten stund utan avbrott vid smärre störningar på nätet.

En annan produkt som elen passerar i själva vindkraftverket är transformatorn som transformerar elen från generatorns 690 Volt upp till mer transportlämpliga spänningsnivåer, till exempel 33 kV. ABB är en världsledande leverantör av dessa transformatorer.

Därmed är vindkraftverket klart för leverans. Och så var det frågan om att få elen in till land och till befintligt kraftnät. Svaret är kabel för växelström eller likström.

Första steget är att ansluta vindkraftverket till en grupp på cirka tio kraftverk med gemensam 33 kV-kabel. Kabeln leds till en särskild plattform för ställverk med brytare, transformator och kontrollutrustning där elen transformeras upp till högre spänning. Elen kan sedan ledas vidare till land i treledarkabel för växelström, eller till en HVDC Light-anläggning på plattformen, för att omvandlas till likström och gå vidare i likströmskabel. Växelspänning används vid korta avstånd och mindre projekt. Likström passar bättre för större avstånd och stora vindkraftparker. HVDC Light ger också fördelen att man kan använda lång markkabel på land och det behövs då det är långt till stora kraftledningar, kanske uppåt sju-åtta mil, och luftledning är omöjlig av miljöskäl.

Elen från vindkraftparken kan nu, efter ytterligare ett ställverk, landa i nätet. 

Överkurs

För en växelspänningsöverföring kan en SVC-anläggning ordna nödvändig kompensering av reaktiv effekt och ABB:s styrsystem Scada kan se till att allt övervakas och regleras.

Mer om...