Vindkraft

ABB gör inte rotorblad. Inte ståltorn. Men mycket annat som behövs för att producera och transportera el från vindkraft in i kraftnätet.

Under 2021 bidrog vindkraften med ungefär 17 procent till Sveriges elproduktion vilket gör den till den tredje största kraftkällan för elproduktion1. Vindkraften ger förnybar, billig och utsläppsfri elektricitet och växer därmed snabbt över hela världen. Med intermittenta energikällor beroende på väder och vind kommer dock utmaningar för elnätet då det inte går att planera produktionen.

Bladen på ett vindkraftverk, som är formade som en propeller, fångar in energin från vindens rörelse. Bladen kallas för rotor och sitter på en axel som är kopplad till en generator. Generatorn omvandlar rotorns rörelse till elektricitet. Det kan behövas en växellåda mellan axel och generator för att den långsamma rörelsen ska få ett så jämnt varvtal som möjligt. Moderna vindkraftverk klarar dock av att generera el vid låga varvtal och behöver ingen växellåda.

Ett vindkraftsverk har en verkningsgrad på 40-50 procent, så stor andel av vindens energi kan kraftverket fånga in. Ju större vindkraftsverk desto högre verkningsgrad. Ett vindkraftsverk fungerar bäst vid normal vind, blåser det för mycket stängs det av för att inte skadas.


Fullmatat med ABB-produkter

Även om vindkraftverk kan vara gigantiska, så är det de mindre komponenterna som ABB:s styr- och skyddsprodukter som säkerställer att elektriska drivlinor, styrsystem för turbinbladen och andra hjälpkretsar fungerar.

Dessutom erbjuder ABB ett komplett sortiment av ställverkslösningar och ställverkskomponenter för land- och havsbaserade tillämpningar.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion

Mer om...

Select region / language