Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vindkraft

ABB tar hem stororder för överföring av vindkraft från Nordsjön

HVDC-teknologi stöttar Tysklands övergång till förnybara energikällor

ABB är experter på vindkraft, har installerat mer utrustning i vindkraftverk än någon annan leverantör och är teknikledande inom lösningar för att ansluta vindkraft till elnätet.


Vi kan hjälpa dig med allt från planering av vindkraftsparker till anslutning, övervakning samt service och underhåll av befintliga vindkraftsanläggningar. 

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer om vindkraft