Smart energilagring och gröna nätstationer sätter fart på omställningen

Smarta tekniker för hållbar utveckling utgör idag över hälften av ABB:s intäkter. Nu satsas det stort på energilagring och klimatvänliga nätstationer för sol- och vindkraft. Lösningar som hjälper till att kapa effekttoppar och hushålla med elförbrukningen i en tid när allt mer i samhället blir elektrifierat.

Att det finns ett växande behov av grön teknik är en underdrift. Vart och vartannat företag installerar idag solceller. Vindkraftsparkerna växer och på gatorna blir elfordonen allt fler. Redan nästan år förväntas 40 procent av alla nyregistrerade personbilar vara laddbara, enligt branschorganisationen BIL Sweden.

Daniel Schönström från ABB vid Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.
Daniel Schönström från ABB vid Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.
center

- Ja allt fler kunder efterfrågar gröna produkter vilket driver på utvecklingen ytterligare, och både företag och kommuner har nu strategier för att bli mer hållbara. ABB kan hjälpa till med att bli mer energieffektiva och miljövänliga genom att satsa på smart energilagring och gröna nätstationer, säger Katarina Porath, marknadsansvarig för eldistribution på ABB.

- Det känns otroligt roligt att vi blir uppmärksammade för vår stora och spännande satsning på grön teknik. Lösningar som rent konkret hjälper till att snabba på omställningen och övergången till ett mer hållbart samhälle, säger Katarina Porath.

Gröna nätstationer med miljövänlig gas

ABB har idag installerat mer utrustning i vindkraftverk än någon annan leverantör och är teknikledande inom lösningar för att ansluta vindkraft till elnätet. En sådan grön produkt är de nya ekoeffektiva nätstationerna där den traditionella SF6-gasen (svavelhexafluorid), som har betydande växthuseffekt, kan ersättas av isoleringsgasen Air, som består av endast torr luft. Perfekt för kunder med grönt fokus, eller i kombination med sol- och vindkraft.

ABB:s klimatvänliga gröna nätstationer är perfekta för kunder med grönt fokus, som exempelvis vindkraftsparker.
ABB:s klimatvänliga gröna nätstationer är perfekta för kunder med grönt fokus, som exempelvis vindkraftsparker.
center

- Kunden kan själv välja om de vill att ställverket ska innehålla den nya ekogasen. Våra kunder ställer krav på oss att använda mer miljövänliga gaser vilket går helt i linje med vår utveckling av gröna teknik. De gröna nätstationerna har ett hölje av lättare kompositmaterial med bättre värmeisolering, giftfri färg och återvinningsbar kapsling, säger Katarina Porath.

Smart energilagring kapar topparna

Den ökade användningen av sol- och vindkraft kan leda till en obalans mellan produktion och konsumtion av el och ge instabilitet i elnäten. Till det kommer den ständigt ökande elbilsanvändningen. Om alla ska ladda bilen samtidigt när de kommer till jobbet eller kommer hem på kvällen och då samtidigt drar igång både spisar och tvättmaskiner blir det lätt effekttoppar som riskerar ge obalans i systemet och i värsta fall avbrott.

- Det gäller att hitta flexibla lösningar som kan jämna ut balansen i näten så kunden slipper effektbrist. Ett smart sätt att säkra detta och kapa topparna är att installera något av våra nyckelfärdiga energilagringssystem som bara är att ansluta till elnätet. De fungerar som backup och säkrar nätstabilitet och kan med olika applikationer optimeras så att eluttaget sprids ut över dygnet, säger Katarina Porath.

Istället för att en elbil börjar snabbladdas så fort den jackas in i uttaget kan den med hjälp av en installerad energilagringsmodul, ESM, och olika applikationer fås att laddas senare när elen är billigare eller då den kan använda lagrad el från exempelvis solcellerna på fabrikstaket.

- På sikt kommer även bilarnas egna batterier att ingå i systemet där de kan fungera som energilager och låna ut el vid behov. Utvecklingen inom energilager och alternativa kostnadseffektiva lösningar till batterier går oerhört snabbt nu, säger Katarina Porath.

Säkra helhetslösningar

Både de gröna nätstationerna och de olika energilagringsmodulerna finns i en rad olika storlekar och kan skräddarsys allt efter kundens önskemål.

- En fördel med en stor aktör som ABB är att vi kan erbjuda flexibla helhetslösningar. Hos oss kan kunden få allt på ett ställe, från planering och inköp av produkterna och systemen till anslutning, övervakning, service och underhåll. Kunden slipper leta runt och vet att de får en kvalitetsprodukt med lång livscykel, säger Katarina Porath.

Utöver driftssäkerhet satsar ABB också stort på personsäkerheten. Förutom att nätstationerna har ett AIR alternativ till SF6-gasen och är ljusbågstestade, låsbara och jordade i ett enda skal går de också att övervaka på distans!

- Personsäkerhet är vår högsta prioritet, och automatisering av våra produkter är en viktig del i det arbetet. Med hjälp av fjärranslutning slipper personalen åka ut och felsöka på plats och utsätta sig för onödig risk. Med nätautomation och felindikering hittar vi felen snabbt och kan isolera dem från elnätet, säger Katarina Porath.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp