Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energilagringsmoduler (Energy Storage Modules, ESM)

Obalansen mellan produktion och konsumtion av el ökar och ger instabilitet i elnäten i form av spännings- och frekvensavvikelser. Med energilagringslösningar kan sådana effekter jämnas ut.

Enligt SCB har vindkraften ökat kraftigt under de senaste åren. År 2000 producerades 457 GWh . Den siffran hade ökat till 16 623 GWh år 2018. 
Solkraft står i dag bara för två tusendelar av elproduktionen, men är på starkt uppåtgående.

Samtidigt växer en mer oförutsägbar konsumtion av el fram som till exempel laddning av elfordon. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige

ABB tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem som är färdiga att anslutas till elnätet. De optimerade systemen ger korta svarstider vid variationer i efterfrågan och tillgång, bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom en mängd olika användningsområden.

ABB:s ESM-portfölj är en serie modulbaserade produkter som förbättrar nätets tillförlitlighet och effektivitet genom lagring. Utöver kompletta energilagringssystem tillhandahåller ABB batteriinbyggnader och kopplingsmoduler (Connection Equipment Modules, CEM) som separata komponenter.

ESM är ett en- eller trefassystem i ljusbågssäkrade inbyggnader upp till 40 MW/4 timmar med ett utspänningsintervall mellan 120 V och 40,5 kV.

Systemets två huvudkomponenter är DC-batterierna och den dubbelriktade omriktaren.

Energilagringsmodulerna upprätthåller balansen mellan produktion och efterfrågan vilket gynnar nätet på många olika sätt:

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Loading documents

Populära länkar

Webbflöden