Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energilagringsmoduler (Energy Storage Modules, ESM)

Obalansen mellan produktion och konsumtion av el ökar och ger instabilitet i elnäten i form av spännings- och frekvensavvikelser. Med energilagringslösningar kan sådana effekter jämnas ut.

Enligt SCB har vindkraften ökat med 36 procent mellan oktober 2019 och samma månad 2020.
Installerad effekt för nätanslutna solceller ökade från 411 MW 2018 till 698 MW 2019.

Samtidigt växer en mer oförutsägbar konsumtion av el fram som till exempel laddning av elfordon. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Nästan var tredje bil som såldes i Sverige 2020 var laddningsbar enligt SVT Nyheter.


ABB tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem som är färdiga att anslutas till elnätet. De optimerade systemen ger korta svarstider vid variationer i efterfrågan och tillgång, bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom en mängd olika användningsområden. 

ABB:s ESM-portfölj är en serie modulbaserade produkter som förbättrar nätets tillförlitlighet och effektivitet genom lagring. Utöver kompletta energilagringssystem tillhandahåller ABB batteriinbyggnader och kopplingsmoduler (Connection Equipment Modules, CEM) som separata komponenter.

ESM är ett en- eller trefassystem i ljusbågssäkrade inbyggnader upp till 40 MW/4 timmar med ett utspänningsintervall mellan 120 V och 40,5 kV.

Systemets två huvudkomponenter är DC-batterierna och den dubbelriktade omriktaren.

Energilagringsmodulerna upprätthåller balansen mellan produktion och efterfrågan vilket gynnar nätet på många olika sätt:

Vill du ha produktinformation eller service?

Dokument

Aktuellt

Loading documents

Populära länkar

Webbflöden