Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energilagringsmoduler (Energy Storage Modules, ESM)

En- eller trefassystem i ljusbågssäkrade inbyggnader upp till 4 MW/4 timmar med ett utspänningsintervall mellan 120 V och 40,5 kV.

Ett energilagringssystem är en paketlösning som används för att lagra energi för senare användning. Systemets två huvudkomponenter är DC-batterierna och den dubbelriktade omriktaren.

ABB:s ESM-portfölj är en serie modulbaserade produkter som förbättrar nätets tillförlitlighet och effektivitet genom lagring. Utöver kompletta energilagringssystem tillhandahåller ABB batteriinbyggnader och kopplingsmoduler (Connection Equipment Modules, CEM) som separata komponenter.

Energilagringsmodulerna upprätthåller balansen mellan produktion och efterfrågan vilket gynnar nätet på många olika sätt:

  • Möjliggör en smidig nätintegrering av förnybar energi genom att minska variationerna
  • Lagrar energi från produktionstoppar av förnybar energi för användning när förbrukningen är som störst
  • Jämnar ut förbrukningstoppar och minskar därmed belastningen på nätutrustningen
  • Stöder infrastrukturen när belastningen stiger till följd av ökad användning av elfordon

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden