Hållbar batterilösning når nya säkerhetshöjder i en av världens högsta skyskrapor i trä

Hållbar batterilösning når nya säkerhetshöjder i en av världens högsta skyskrapor i trä

  • ABB levererar en innovativ och intelligent energilagringslösning till Sveriges landmärkta kulturcentrum.
  • Håller besökare och personal säkra med en unik energilagringslösning i form av batterier för träbyggnadens sprinklersystem.
  • I händelse av energibrist kommer ABB:s lösning att ge hållbar reservkraft dygnet runt.

Sara Kulturhus är en toppmodern kulturlokal samt hotell i Skellefteå. Här finns stadsbiblioteket, ett museum och konstgalleri samt en teater med 450 föreställningar per år. Den höga träbyggnaden är 75 meter hög och består av 20 våningar vilket gör den till en av världens högsta träkonstruktioner. Den är ett internationellt skyltfönster för hållbar design och konstruktion och 100 procent av dess el kommer från förnybara källor, inklusive vatten- och vindkraft. Träkonstruktionen är så sofistikerad att den tar bort mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som produceras av den driftenergi som byggnaden använder och det inbyggda kolet från produktion och transport av de material som används för att bygga den.

Som en plats med nollutsläpp krävde Sara Kulturhus design noggranna överväganden och innovativa lösningar, till exempel dess unika batteri energilagringssystem (BESS) som utformades i samarbete mellan Skellefteå Kraft och ABB för att ge tillförlitlig och ren energi till byggnadens så viktiga sprinklersystem.

I en träkonstruktion som Sara Kulturhus är sprinklersystemet avgörande för att hålla personal och besökare i byggnaden säkra. Traditionellt sett skulle detta brandskyddssystem drivas av dieselgeneratorer för nödsituationer. Dessa fungerar som en kraftförsörjning på plats om elnätet inte skulle vara tillgängligt. Med Sara Kulturhus åtagande för hållbarhet finns det ingen dieselgenerator på plats, så det krävdes en alternativ lösning.

Skellefteå Kraft och ABB arbetade tillsammans med en skräddarsydd energilagringslösning för att ge maximal säkerhet och tillförlitlighet samtidigt som man utnyttjar byggnadens gröna el från vattenkraft. Den skräddarsydda BESS-lösningen består av sex batteripaket från den lokala leverantören Northvolt, växel- och likströmsomkopplare från ABB, växelriktare från EPC Power och en transformator.

För Patrik Sundberg, affärschef på Skellefteå Kraft, var BESS-installationen på Sara Kulturhus kulmen på en resa av samarbete mellan hans företag, ABB och den svenska batterileverantören Northvolt. Han säger: "Det här är en verkligt hållbar byggnad med negativa koldioxidutsläpp som drivs med 100 procent förnybar energi. Våra lösningar var tvungna att spegla detta, så det var viktigt att hitta en hållbar säkerhetslösning för att driva sprinklerna som inte använde diesel. För att minska platsens koldioxidavtryck var det också viktigt att arbeta med lokala leverantörer, som batteritillverkaren Northvolt. Det här innovativa nya konceptet tänjer verkligen på gränserna för användningen av batteriernas energilagring för brandskyddstillämpningar och kommer att sätta en ny standard för hållbara byggnader i framtiden."

Tillsammans med byggnadens unika trädesign installerades ABB:s paketerade energilösning. Lösningen testades i en fabrik utanför området för att sedan implementeras i Sara Kulturhus. För att göra det enklare att hantera BESS och för att säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning dygnet runt för byggnadens sprinklersystem levererades lösningen med ett specialanpassat ABB eStorage OS energihanteringssystem för att ge nästa nivå av energiövervakning, diagnostik samt data och analys. Förutom att optimera energianvändningen internt, samverkar denna avancerade autonoma AI-teknik med byggnadsförvaltningssystemet, vilket gör att centret kan interagera med närliggande byggnader så att eventuell överskottsenergi från förnybara energikällor kan levereras till andra delar av staden vid behov.

Sara Kulturhus vd Anna Jirstrand Sandlund säger: "Detta är ett fyrtornsprojekt som förkroppsligar regionens värderingar om att leverera ekologisk, ekonomisk och social effekt för att locka fler människor till Skellefteå och stödja den gröna omställningen i hela norra Sverige. Med en träbyggnad av den här omfattningen måste brandsäkerheten vara ett av våra viktigaste överväganden. Genom att samarbeta med ABB och Skellefteå Kraft har vi utvecklat en unik lösning som nu är en av höjdpunkterna i våra guidade turer för besökare två gånger om dagen. Eftersom byggnaden i sig nu är en inspiration för hållbarhet fortsätter vi att arbeta för att likställa dess inverkan på insidan och inspirera våra besökare och invånare att bli mer hållbara."

Läs mer om ABB:s utbud av energilagringslösningar genom att besöka ABB Energy Storage Solutions

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp