Mikronät och rullande energilager - innovativa lösningar för framtidens elnät

Mikronät och rullande energilager - innovativa lösningar för framtidens elnät

Om knappt 20 år ska Sveriges elproduktion vara fossilfri. Det ställer krav på både smartare elnät och ändrade lagar men redan nu finns flera smarta lösningar. Vad sägs om att använda elbilen som energilager för att ge tillbaka el till huset och pressa elräkningen? Eller kanske nyttja flexibilitetstjänster för att sälja el från ett mikronät vidare och hjälpa till med lokala kapacitetsbrister?

Den 1 januari 2022 utvidgades undantagen från kravet på så kallad nätkoncession i ellagen. Det här innebär att det nu är lättare att få tillåtelse att överföra el mellan olika fastigheter. Något som kan innebära en smärre revolution på sikt.

Ett industriområde eller en stadsdel kan nu kopplas samman i ett mikronät och dela egenproducerad förnybar el. Energilager kan användas för att kapa effekttoppar, och med hjälp av smart teknik kan man fördela och styra användningen automatiskt för att göra verksamheten eller stadsdelen så energieffektiv och hållbar som möjligt.

- Den nuvarande kapacitetsbristen i våra elnät hämmar tillväxten i hela Sverige och vi kommer behöva lägga ner många miljarder på att rusta upp och bygga ut stamnäten, men med hjälp av smarta mikronät och energilager kan vi göra något åt saken redan här och nu, säger Katarina Porath, marknadsansvarig för eldistribution på ABB Electrification i Sverige.

För att undersöka hur detta ska fungera i praktiken och hur man ska kunna få ekonomi i det genomförs just nu försök runt om i landet med lokala flexibilitetsmarknader, från Malmö i söder till Jämtland i norr.

- Genom så kallade flexibilitetstjänster kan ett företag avstå från el och sälja vidare den för att hjälpa till med lokala kapacitetsbrister eller till Svenska kraftnät för balansering. På så sätt kan man som elkund få in lite extra intäkter och samtidigt hjälpa till med elnätens kapacitetsbrist och integreringen av förnybar el, säger Katarina Porath.

Med ABB:s nyckelfärdiga energilagringssystem kan kunden spara energi från solparker och andra förnybara källor för att kapa effekttoppar och optimera sin energianvändning. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Med ABB:s nyckelfärdiga energilagringssystem kan kunden spara energi från solparker och andra förnybara källor för att kapa effekttoppar och optimera sin energianvändning. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
center

Energilager – allt mer kostnadseffektiva

En helt central komponent i framtidens elsystem är energilager. I ett mikronät kan de exempelvis hjälpa till att kapa effekttoppar och se till att det inte blir kapacitetsbrist när alla kommer hem på kvällen och ska ladda elbilen samtidigt som man lagar middag och slår på tvättmaskinen.

ABB har en rad nyckelfärdiga energilagringssystem färdiga att anslutas till elnätet som kan användas som reservkraft för elkunder, lagra el från sol- och vindkraft och till och med hålla igång lokala elnät för att köra dem i ö-läge.

- Marknaden för energilager har inte riktigt tagit fart än men inom några år kommer det att vara en självklar del av våra elsystem i takt med att batterierna utvecklas och priserna går ner, säger Katarina Porath.

Kanske kan de allt högre elpriserna sätta fart på användningen och göra de mer kostnadseffektiva?

- Ja, jag tror att det kan bli som med pandemin som satte fart på digitaliseringen. I Sverige har vi hittills varit ganska så förskonade från höga elpriser men när vi nu kopplas samman mer med Europa kommer också elpriserna att hänga med upp. På senare tid har exempelvis många bostadsrättsföreningar hört av sig till oss på ABB för att införskaffa energilager, säger Katarina Porath.

Med hjälp av tvåvägsladdning kan företag och hushåll dra nytta av elbilarnas kraftfulla batterier för att kapa effekttoppar och minska elkostnaderna. På bilden ABB: s dubbelriktade 11 kW-laddare. Foto: ABB
Med hjälp av tvåvägsladdning kan företag och hushåll dra nytta av elbilarnas kraftfulla batterier för att kapa effekttoppar och minska elkostnaderna. På bilden ABB: s dubbelriktade 11 kW-laddare. Foto: ABB
center

Elbilen, ett rullande energilager

Redan idag har många ett kraftfullt energilager stående hemma, även om man kanske inte tänker på det: elbilen. Ett rullande energilager som skulle kunna användas så mycket mer effektivt än vad det görs idag.

- Idag handlar det bara om att tanka bilen med el, men med exempelvis ABB:s Vehicle-to-Grid-teknik (V2G) kan man med hjälp av en dubbelriktad 11 kW-laddare och smart teknik också ge tillbaka el till huset, företaget eller staden för att hjälpa till att kapa effekttoppar och pressa elräkningen, säger Katarina Porath.

I takt med att energisystem digitaliseras ökar möjligheten till kommunikation med närliggande hus och städers elnät. I Skellefteå har exempelvis ABB levererat smart AI-baserad styrteknik till Sara kulturhus, en spektakulär byggnad i trä fylld med energioptimerande lösningar.

Om exempelvis en elbuss stannar till på busstationen utanför för att ladda kan kulturhuset tillfälligt gå över till att nyttja sitt energilager. Det öppna digitala energisystemet tillgodoser inte bara husets energibehov utan delar också med sig, vilket bidrar till ett hållbart och smart ekosystem av energi. 

- Sara kulturhus är ett bra exempel på hur det kan se ut framöver. Där har man med hjälp av digitalisering, automatisering och energilager skapat en optimal och hållbar energianvändning och energigemenskap som ser till hela stadens bästa. Ett projekt som varit väldigt givande för oss på ABB att jobba med, säger Katarina Porath.

Toppbilden: Den smarta och hållbara staden tar hjälp av digitalisering, automatisering, energilager och mikronät för att balansera elnätet och öka energieffektiviteten. Som i Skellefteå där ABB installerat energibesparande teknik i Sara Kulturhus. Foto: Sven Burman

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp