Din parkerade elbil – viktig kugge i den smarta stadens energisystem

Din parkerade elbil – viktig kugge i den smarta stadens energisystem

Kan elbilar bidra till ett hållbart energisystem? Är energidelning vägen framåt när vi bygger smarta städer? I forskningsprojektet Sharing City Umeå förvandlades ett parkeringshus fyllt med elbilar till en nod för hållbar energiförsörjning.

Att bygga smartare städer är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Trots att städerna bara upptar tre procent av jordens yta bor hälften av världens befolkning i dem. På ABB arbetar man därför med att skapa intelligenta och hållbara lösningar för energi, vattenförsörjning, transporter och byggnader i städer.

– Utvecklingen av städer måste lyftas till nästa nivå. Att till exempel bara göra hus smartare räcker inte, vi måste också optimera städerna på systemnivå, bland annat genom att koppla samman fastigheter med produktion och distribution av el, säger Johan Granström, ansvarig för smarta städer på ABB Energy Industries i Sverige.

Innovativt sätt att dela energi

Tillsammans med bland andra Umeå kommun och Umeå Energi deltog ABB i ett delprojekt inom ramen för forskningsprojektet Sharing City Umeå. I det omvandlades parkeringshuset Nanna till en nod för energidelning och optimering av produktion, lagring och konsumtion av olika energibärare. Med hjälp av en simulerad solcellsanläggning på p-husets tak, elbilar och ABB:s vehicle to building-laddteknik samt Optimax-plattform för styrning och energioptimering simulerades och analyserades olika scenario. Resultatet? Energikostnaderna för parkeringshuset minskade, och energin som lagrades i elbilsbatterierna blev en tillfällig kraftkälla när produktionen av förnybar el var för liten för att matcha efterfrågan.

– Projektet visar att det ur ett samhällsperspektiv absolut finns potential i att dela och lagra energi på det här sättet, säger Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten på Umeå Energi.

  • Magnus Stenvall, Umeå Energi och Johan Granström, ABB framför Umeå stadshus.
  • Välkommen med din elbil till Nanna parkeringshus och bidra till minskade energikostnader
  • Elbilar som energilager kan spela en stor roll i omställningen till ett hållbart energisystem i framtidens städer.

Gigantisk flotta av mobila energilager

Resultatet från Umeåprojektet visar att användningen av elbilar som energilager kan spela en stor roll i omställningen till ett hållbart energisystem i framtidens städer.
– Bilar står parkerade 95 procent av tiden, så det handlar om en gigantisk flotta av mobila energilager som kan bli en aktiv del av energisystemet. Det här var ett väldigt spännande projekt som definitivt stärkte tesen om att mobilitet och energisystem hänger tätt samman, säger Johan Granström.

I den smarta hållbara staden måste alla tillgängliga resurser nyttjas till deras fulla potential. Med hjälp av ABB:s vehicle to grid och vehicle to building-teknik skapas ett system som jobbar i båda riktningarna – med bilar som både laddar och ger energi tillbaka till nät eller byggnader.
– Vi kommer definitivt att se mer av den här typen av cirkulära lösningar i framtiden. Att fler saker behöver el ses ofta som ett hot, men jag ser det i stället som en möjlighet: med smarta lösningar kan de i stället hjälpa till att balansera nätet och lagra energi, säger Johan Granström.

Johan Granström och Magnus Stenvall
Johan Granström och Magnus Stenvall

Viktigt samarbeta över gränser

Att ta steget från teori till att i praktiken genomföra ett projekt likt det i Umeå är rent tekniskt inga problem. Däremot återstår andra utmaningar att lösa innan vi kommer att se parkeringshus som energihubbar runt om i våra städer. Ansvar, regler och affärsmodeller saknas fortfarande.
– Det är en rad olika byggstenar vi behöver få på plats. Vilken roll ska biltillverkaren ta? Vilken roll tar de som kör bilarna? Och energibolagen, vilken roll ska vi ha? Att hitta affärsmodeller för hur ska vi kunna dela på de ekonomiska och miljömässiga värden som uppstår är en svår men helt nödvändig utmaning att lösa, säger Magnus Stenvall.

Magnus Stenvall säger att vägen vidare stavas samverkan. För att lösa såväl tekniska som affärsmässiga utmaningar i framtidens smarta städer krävs samarbeten över traditionella gränser. Samarbetet mellan ABB och Umeå Energi, det kommer att fortsätta.
– Vi har ett strategiskt partnerskap med ABB där vi tillsammans arbetar för att hitta ett ekosystem som gör att vi når längre i vårt värdeskapande, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv, säger Magnus Stenvall.

Hållbar delning i Sharing Cities Sweden
Forskningsprojektet Sharing Cities Sweden är en del av det statliga innovationsprogram Viable Cities. I Sharing City Umeå undersöktes delningsekonomier i stadsmiljö ur flera olika perspektiv, allt från att dela energi till delning av grönytor och fritidsutrustning. I den del av forskningsprojektet som handlade om energi deltog förutom ABB även Umeå Parkerings AB, Umeå Energi och Umeå kommun, samt Sweco och Rebase Energy.

V2G och V2B skapar nya möjligheter
Vehicle-to-grid (V2G) och vehicle-to-building (V2B) är en teknologi som innebär att ett elbilsbatteri kan fungera som en tillfällig kraftkälla. Vid V2G kan elbilen både laddas från elnätet och tillhandahålla stödtjänster som exempelvis frekvensreglering, kraftreserv och peak-sharing. I Umeåprojektet användes tekniken V2B tillsammans med implementering av solceller på ett parkeringshus.

Läs artikeln på engelska

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp