Kom igång med energilagring och generera nya intäkter i företaget

Den snabba elektrifieringen av samhället och industrin gör energilager till en allt viktigare komponent för både företag och kraftsystemet i stort. Så vad bör man som företag tänka på när man beställer energilager och vilka affärsmöjligheter finns det egentligen? ABB har både produkterna och expertisen och hjälper varje dag företag att välja rätt lösning.

”Energilager har blivit jättepopulärt bland våra kunder de senaste åren. Och det av flera skäl. Dels för att göra företaget mer hållbart och självförsörjande på el, genom att exempelvis lagra överskottsel från företagets solcellsanläggning. Dels för att generera intäkter via exempelvis spotprisarbitrage eller deltagande på stödtjänstmarknader, vilket har gett upphov till andra typer av affärsmodeller än tidigare”, säger Regina Leandersson, Product Marketing Specialist på ABB Electrification.

Regina Leandersson,
Product Marketing Specialist på ABB Electrification Sverige
Regina Leandersson, Product Marketing Specialist på ABB Electrification Sverige
center

Allt fler företag skaffar också energilager för att hantera dagens svängiga elpriser och slippa dyrare effekttariffer genom att kapa företagets effekttoppar.

”Många vill exempelvis investera i snabbladdare åt sina besökare, och även åt de anställda, för att kunna erbjuda bättre service, men det kräver ju mycket effekt under korta stunder. Här kan energilager bli en möjliggörare och bra affär”, säger Malin Ajax in, säljchef inom mellanspänning på ABB Electrification.

Malin Ajax,
Säljchef mellanspänning på ABB Electrification Sverige
Malin Ajax, Säljchef mellanspänning på ABB Electrification Sverige
center

Viktigt att se till helheten

Även om ABB har nyckelfärdiga system för energilager som enkelt kan anslutas till elnätet och företagets anläggning så gäller det som kund att ha ett helhetsgrepp över vad man egentligen vill ha energilagret till och hur ens förutsättningar ser ut. Energilager kan ha en mängd olika nyttor i den dagliga driften som ska vägas in vid beställning och dimensionering. ”Det finns inte en lösning för energilager som passar alla, så det gäller att först reda ut hur ens behov ser ut, både idag och på några års sikt”, säger Regina Leandersson.

  • Förnybara energislag som sol-och vindkraft är en viktig del för att minska våra koldioxidutsläpp. ABB:s skalbara paketlösningar för energilagring gör det möjligt att lagra energin tills dess att den är redo att användas.

Tänk på det här:

Vad ska ni använda energilagret till?
Har företaget egenproduktion av el från solceller eller vindkraft och vill öka egenanvändningen av el? Eller ska ni lagra elen från nätet? Ska det användas för lastutjämning och ersätta dieseldrivna generatorer som reservkraft. Eller är det främst till för att utnyttja variationer i elpriset och använda nätet mer effektivt? Om ni vill delta i handel med olika stödtjänster ta kontakt med er lokala nätägare och eventuellt en aggregator för att dimensionera effekten som behövs på energilagret.

Vilken typ av affärsmodell vill ni ha?
Det finns idag flera olika sätt att finansiera sitt inköp av batterilager. Om företaget vill slippa investeringskostnaden har ABB exempelvis olika hyrköpslösningar och kan även tillsammans med partners erbjuda möjligheten att köpa in batterilagret som en tjänst, ”Battery as a service”, eller Baas som det kallas.

Gör en checklista
För att få med alla delar är det bra att skapa en checklista över allt från installation, nätanslutning, säkerhet, tillstånd och placering till drift och skötsel och handel med stödtjänster. Det är också viktigt att ta hänsyn till leveranstiden för det aktuella energilagret i projektplaneringen.

  • ABB:s skalbara paketlösning för energilager, eStorage Flex, levereras fullt integrerad i en container och har en lagringskapacitet från 550 till 2070kWh. För större projekt finns eStorage Max.

Färdiga att driftsättas direkt i företagets anläggning 
Så vad ska man välja för sorts energilager? ABB har två typer av skalbara paketlösningar för energilager, eStorage Flex och eStorage Max. Båda är modulära lösningar färdiga att driftsättas direkt hos kunden och kan skräddarsys efter kundens behov. eStorage Flex levereras fullt integrerad i en container och finns i två olika storlekar, en 20-fots och en 40-fots container, med lagringskapacitet från 550 till 2070kWh. eStorage Max är lagringslösningar anpassade för större projekt och skräddarsys efter kundens behov. De kunder som önskar kan komplettera med energihanteringssystemet ABB eStorage OS.
”Det är hjärnan i energilagerlösningen och kan hjälpa till med allt från övervakning och anläggningsstatus till peak shaving. Har kunden redan ett eget energihanteringssystem går det bra att fortsätta använda det tillsammans med ABB:s energilager och eStorage OS”, säger Regina Leandersson.

Ett sätt att framtidssäkra verksamheten
Enligt de senaste bedömningarna från svenska myndigheter kan energiförbrukningen komma att fördubblas i Sverige redan till 2035 om elektrifieringen går som planerat. Och här kommer energilager och stödtjänster att spela en allt viktigare roll, både för elsystemet i stort och för företagens ekonomi och drift.

För att snabbt kunna möta det ökade behovet av el krävs mer vindkraft, och en större andel variabel elproduktion ställer i sin tur krav på mer lagrings-, stöd- och flexibilitetstjänster för att hålla elsystemet i balans. För företag som vill handla på balansmarknaden innebär det sannolikt ökade intjäningsmöjligheter. Och för själva driften lär energilager bli ett allt viktigare verktyg för att använda företagets resurser mer effektivt.

”Att energilager har framtiden för sig inom industri och fastigheter är tveklöst ett faktum. Som företag gäller det att redan nu lyfta blicken och tänka på hur ens behov kan se ut om låt oss säga fem år, och även ta höjd för hur sådant som mer variabla elpriser och effektbrist kan påverka företagets verksamhet. Så det gäller att ha en plan och inte vara ute i sista stund”, säger Malin Ajax.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp