Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

Lösningar för solenergi

Från sol till vägguttag: ingen erbjuder fler lösningar för solenergi

I Sverige installerades det cirka 5 300 nätanslutna solcellsanläggningar under 2017. Totala antalet anläggningar uppgår till 15 300 vilket är en ökning med drygt 52 procent jämfört med 2016. Den totala installerade effekten uppgår till 231 MW vilket är 65 procent högre än förra årets 140 MW. Det visar statistik presenterad på Energimyndigheten.


ABB erbjuder industrins mest omfattande utbud av produkter, system, lösningar och tjänster för att optimera prestanda, driftsäkerhet och avkastning på investeringarna i alla typer av installationer för solenergi – från hustak på bostäder till industritillämpningar och solparker.

Vi har arbetat framgångsrikt med solenergi sedan 1990-talet och har global närvaro och expertis inom allt från solenergisystem till nätanslutning och integration med smarta elnät och mikronät. Det har gjort oss på ABB till den expertpartner du behöver.

Aktuellt

Vårt erbjudande

Vi tar solenergi till nästa nivå

Att ladda ned

Relaterade erbjudanden