Lågspänningsprodukter för solenergi

Obegränsad och säker energi utan utsläpp

ABB erbjuder den mest omfattande produktportföljen för system och lösningar inom solkraft som möjliggör produktion, överföring och distribution av solenergi både på nätet och i off-grid-applikationer. 

ABB:s produktsortiment omfattar brytare, lastfrånskiljare, säkringsbrytare, säkringar, jordfelsbrytare, strömstyrda brytare, nätanslutningsreläer, mätutrustning, ventilavledare, spännings- och strömsensorer, fjärrkopplingskontaktorer, konsumentenheter och kapslingar som lämpar sig för utomhusinstallationer, allt speciellt konstruerat för dessa applikationer. 

Vi kan också erbjuda en serie "plug & play"-lösningar, dvs. färdiga, kablerade och certifierade kopplingsskåp som uppfyller kraven i ett stort antal anläggningar: från enskilda ledningar för hushåll till stora solcellsanläggningar.

Aktuellt

Tillämpningar

Din verksamhet

Vårt erbjudande

Produktdata

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language