Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mellanspänningsprodukter för solenergi

Utmaningar

Under det senaste årtiondet har vi sett en snabb tillväxt av solenergi och trenden kommer att hålla i sig. Branschen står dock inför utmaningar som till exempel att konkurrera med fossila bränslen, regler för statsbidrag och integrering av solenergi i det befintliga elnätet. Hög effektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet är därför avgörande.

ABB:s lösningar

ABB erbjuder en omfattande portfölj av produkter, system och lösningar som möjliggör generering, överföring och distribution av solenergi för tillämpningar i elnät och mikronät. Erbjudandet omfattar ett komplett utbud av ställverk, lösningar för energilagring, nätstationer, apparater och komponenter för utomhusbruk samt luftisolerade lastbrytare för inomhusbruk.

ABB:s produkter och lösningar för mellanspänning är certifierade enligt ett stort antal internationella standarder, inklusive IEC, IEEE, ANSI och GOST. Vi erbjuder även en omfattande portfölj av tjänster som konstruktion-och konsulttjänster samt alla typer av service.

Aktuellt

Vårt erbjudande

För nätanslutning

För uppsamlingsnät

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden