Mellanspänningsprodukter för solenergi

Utmaningar

Under det senaste årtiondet har vi sett en snabb tillväxt av solenergi och trenden kommer att hålla i sig. Branschen står dock inför utmaningar som till exempel att konkurrera med fossila bränslen, regler för statsbidrag och integrering av solenergi i det befintliga elnätet. Hög effektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet är därför avgörande.

ABB:s lösningar

ABB erbjuder en omfattande portfölj av produkter, system och lösningar som möjliggör generering, överföring och distribution av solenergi för tillämpningar i elnät och mikronät. Erbjudandet omfattar ett komplett utbud av ställverk, lösningar för energilagring, nätstationer, apparater och komponenter för utomhusbruk samt luftisolerade lastbrytare för inomhusbruk.

ABB:s produkter och lösningar för mellanspänning är certifierade enligt ett stort antal internationella standarder, inklusive IEC, IEEE, ANSI och GOST. Vi erbjuder även en omfattande portfölj av tjänster som konstruktion-och konsulttjänster samt alla typer av service.

Aktuellt

Vårt erbjudande

För nätanslutning

För uppsamlingsnät

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar