Lösningar

Världen blir mer och mer beroende av säkra elleveranser och det ställer högre krav på eldistributörer. För att möta behoven och stödja kraft- och energibolag tänjer ABB på teknikgränserna. Vi erbjuder ett brett utbud av nya produkter och lösningar för att förbättra elnätets tillförlitlighet, möta de högre kraven på el med ökad energieffektivitet, och förbättra produktiviteten.

ABB har varit i branschen i över ett århundrade och erbjuder nytta till industriella och kommersiella kunder med säker, pålitlig teknik. Erbjudandet omfattar en enorm portfölj av produkter och tjänster inom området mellanspänning. Portföljen omfattar 66 produktlinjer på 34 platser i 27 länder. Erbjudandet utvecklas ständigt och blir mer effektivt och tillförlitligt, säkrare, smartare, mer miljöanpassat och lättare att konstruera, installera och använda.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language

Populära länkar