UniGear Digital

Innovativt, personsäkert och energieffektivt koncept för ställverk för mellanspänning

Distributionen av el står inför nya utmaningar som t ex distribuerad generering av förnybara resurser och krav på högre tillförlitlighet och tillgänglighet.

För att möta dessa utmaningar erbjuder ABB UniGear Digital som är effektivt, säkert, smart, tillförlitligt, miljöanpassat och lätt att installera och använda.

Lösningen är baserad på en integration av sensorer för ström- och spänningsmätning kombinerat med senaste design av reläskydd, provdon Essailec RJ45 samt GOOSE-kommunikation enligt IEC 61850. UniGear Digital-konceptet bygger på ABB:s välbeprövade UniGear-familj.

Personsäkerhet
Det är enklare att byta sensorer men framför allt säkrare. Om man råkar kortsluta eller öppna sekundärkretsen på en mättransformator skulle det orsaka en explosion. Denna risk elimineras med sensorer.

Energieffektivt
Ett ställverk med 14 fack förväntas ha en livslängd på 30 år. Genom att använda sensorer istället för mättransformatorer sparas 250 MWh**. Bra för både plånbok och miljö.

Tillämpningar
UniGear ställverk används för eldistribution i en mängd krävande applikationer som på off-shore-plattformar, i container-eller kryssningsfartyg, i gruvor samt i allmännyttiga elkraftsanläggningar, kraftverk eller olika industrier.

Produktprogram
UniGear Digital-lösningen finns tillgänglig för följande ställverktyper: UniGear ZS1, UniGear ZS2, UniGear 550, UniGear 500R och UniGear MCC.

 • Upp till 12/24 kV, 4 000 A, 63 kA
 • Upptill 36 kV, 2 500 A, 31,5 kA

Viktiga fördelar

 • Säkert och tillförlitligt: färre spänningssatta delar, fler funktioner för kommunikationsövervakning, flexibelt vid störningar i elnätet
 • Enkelt och effektivt: 30 procent kortare leveranstid*; färre varianter (endast en variant spänningssensor och två varianter av strömsensorer som täcker många värden), enklare installation, driftsättning och provning
 • Intelligent och framtidssäkert: baserat på kommunikationsprotokollet IEC 61850, förberett för vidareutveckling av smarta elnät, enkel utökning och integrering av ställverk
 • Mindre miljöpåverkan: lägre energiförluster, mindre storlek på ställverket, inget mätningsfack behövs, besparingar på upp till 150 ton koldioxid**
 • Global lösning: Tillgänglig för projekt i enlighet med IEC-, GOST- och CSA-standarderna 

(* = jämfört med ett konventionellt UniGear ZS1 ställverk)
(**= jämfört med ett konventionellt ställverk UniGear ZS1 med 14 utgående fack, över 30 års drift)  

Viktiga funktioner

 • Ström- och spänningssensorer
 • Automation och kontroll med IEC 61850 kommunikationsprotokoll
 • Tillståndsövervakning och diagnostik
 • Uppgraderbar till ABB AbilityTM-lösningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Relaterade erbjudanden

Loading documents
Select region / language

Populära länkar