Global site

Gasisolerat kompakt ställverk SafePlus

Kompakt SF6-isolerat ställverk för mellanspänning för sekundärdistribution på upp till 40,5 kV, 630 A.

SafePlus är ett kompakt ställverkssystem för distributionstillämpningar på upp till 40,5 kV. Ställverket har en unik flexibilitet tack vare utbyggbarheten och möjligheten att kombinera en helt modulär uppbyggnad med halvmodulära konfigurationer. SafePlus tillhör samma produktfamilj som SafeRing och har ett identiskt användargränssnitt.

SafePlus är ett helt kapslat system med tank i rostfritt stål som innehåller alla spänningsförande delar och kopplingsfunktioner. En tät ståltank med konstanta atmosfäriska förhållanden betyder hög driftsäkerhet och personsäkerhet och ett praktiskt taget underhållsfritt system. 

Produktprogram

 • 12–24 kV, 630 A
 • 36–40,5 kV, 630 A

Viktiga fördelar

 • Helt kapslat system
 • Säker och tillförlitlig användning
 • Klart för smarta elnät
 • Stor flexibilitet: välj mellan kompakt, halvmodulärt eller helt modulärt ställverk
 • Kompakt design med liten golvyta och låg fysisk vikt

Viktiga funktioner

 • Minimalt underhåll
 • Inga spänningsförande delar är exponerade
 • Ett komplett sortiment upp till 40,5 kV
 • Modulbredd: 325 mm för 12–24 kV, 420 mm för 36 kV
 • Ljusbågsdräpare. Inga gaser frigörs vid ljusbågsfel
 • Helt modulärt ställverk som tillval

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden