IEC strömbegränsande högspänningssäkring CEF

Lämpade för kompakta ställverk och för kombinerade säkrings-/frånskiljarlösningar

CEF är en delområdessäkring (back-up) för kortslutningsskydd. Säkringar av typen CEF är konstruerade för att skydda distributionstransformatorer, kablar, luftledningar och andra apparater mot termiska och dynamiska konsekvenser av kortslutning.

Viktigaste fördelarna

 • Lägre energiförluster med en genomsnittlig nivå på 20 % jämfört med tidigare konstruktion vilket ger ytterligare besparingar under produktens livscykel
 • Kontinuerligt skydd och pålitlig drift garanterad genom robust konstruktion och överensstämmelse med senaste IEC-standarder
 • Kompatibilitet med andra ABB-produkter ger snabb och korrekt produktval
 • Utomhusförsegling ingår i standardversion, konstruerad och testad för svåra förhållanden
 • Är lämpad för RMU-ställverk, används säkringen i syfte att belastas med transformatorns fulla märkström eller mer bör ett steg högre för säkringsmärkström väljas 

Nyckelfunktioner

 • Märkspänning 3/7,2 kV - 20/36 kV med märkström på 6,3 A - 200 A
 • För tillämpningar inom- och utomhus
 • Konstruerad och typtestad enligt IEC 60282-1, VDE 0670-T4 och VDE 0670-T402
 • Högsta brytförmåga med strömmar upp till 63 kA RMS
 • Utlösare 80 N (medeltyp)
 • Utrustad med temperaturenhet (TCU) - extra skydd mot termiska påfrestningar i små kapslingar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar