Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

Apparater

Primära och sekundära komponenter och kapslingar för distribution 1-52 kV för inomhus- och utomhusbruk.

ABB erbjuder ett brett utbud av apparat. Dessa apparat finns tillgängliga för originaldelstillverkare (OEM) som kan integrera dessa i sina egna installationer eller använda dem vid reparationer, eftermonteringar och i uppgraderingsprojekt.

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Visa erbjudande för: