Vacuumbrytare VD4

Vacuumbrytare VD4

Visste du att...

... en brytare för mellanspänning gör det möjligt för dig att titta på TV? 

I stora delar av världen är det självklart att tända lampan, starta datorn eller ladda sin elbil genom att trycka på en knapp utan en tanke på varifrån elektriciteten kommer, eller hur den levereras.

Brytaren VD4 från ABB finns i eldistributionsnät i mer än 100 länder och har en avgörande roll för distributionen av el till hemmen, företagen och den infrastruktur som håller världen igång. Varhelst brytaren används säkerställer den att hela eldistributionsnätet förblir säkert och pålitligt. Dessa brytare kontrollerar och skyddar elektriska system mot skador genom att bryta och säkert återuppta ett stört strömflöde. Skador kan orsakas av till exempel överspänningar - överbelastning på grund av blixtnedslag eller funktionsfel i elektrisk utrustning eller kortslutning i systemet.

center

Med VD4 -brytare installerade i till exempel ett datacenter får man ett säkert strömflöde så att du bekvämt kan sitta i din soffa med en skål popcorn och titta på ditt favoritprogram på din favorit-streamingplattform. Mellanspänningsbrytare finns installerade i datacenters runt om i världen för att säkerställa bästa datatillgänglighet. I ett typiskt datacenter med 130 000 servrar, skyddas nätverket av minst fem brytare. Om ett strömavbrott uppstår skyddar brytaren nätverket genom att inom en millisekund isolera den utsatta delen för att säkra energiflödet.

VD4 har varit riktmärket på marknaden i över 35 år och idag, med över 2 miljoner installerade enheter, håller den elutrustning och elnät säkra och pålitliga i över 100 länder.

Den ökade efterfrågan på energi och förnybara energikällor bidrar till stora förändringar av eldistributionen och VD4-brytaren fortsätter att bidra till en säker, smart och hållbar elektrifierad värld.

Viktiga fakta:

  • Över 2 miljoner installerade i mer än 100 länder
  • Finns för spänning mellan 12 kV och 46 kV och kortslutningsström upp till 63 kA
  • Reagerar på strömavbrott inom millisekunder

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp