Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SafeRing Air

Gasisolerat kompakt ställverk för mellanspänning för sekundärdistribution, 12 kV, 630 A

SafeRing Air-serien bygger på torrluftsteknik som isoleringsmedium och är avsedd för 12 kV-distributionsnät. Kompaktställverkets konstruktion är baserad på den befintliga SafeRing/Safe Plus-serien, vilket innebär fördelar för dig som slutanvändare eftersom användargränssnittet, måtten, reservdelarna och funktionerna är desamma som hos ställverken i nämnda serie.

SafeRing Air är byggd som ett helt slutet system med en tank av rostfritt stål som innehåller alla spänningsförande delar och kopplingsapparater.

En tät ståltank med konstant klimatsäker miljö betyder hög pålitlighet och personsäkerhet och ett system som är i det närmaste underhållsfritt.

Produktprogram

  • Gasisolerat RMU Safering Air 12kV, 630A
  • Kan utrustas för elnätsautomation och smarta elnät

Varför ABB?

  • Alternativ teknik med låg miljöpåverkan och hög återvinningsbarhet
  • Kompakt konstruktion
  • Spänningsförande delar är ej exponerade
  • Minimalt underhåll

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden