Nätstationer för sol- och vindkraft

Transformatorstationer, uppsamlingsstationer och nätstationer med växelriktare som uppfyller den senaste globala IEC-standarden upp till 24 kV.

Alltmer förnybar sol- och vindkraft produceras världen över. El produceras på låga spänningsnivåer (DC) och transformeras sedan upp till mellanspänning för nätdistribution. ABB:s nätstationer har den flexibilitet som krävs för att tillgodose kraven för förnybar elproduktion – robusta, tillförlitliga och ljusbågstestade lösningar med höga säkerhetsnivåer för både människor och produkter.

Produktprogram

Nätstation av standardtyp  – Denna nätstation har ett hölje av plåt eller kompositmaterial, GRP (beroende på marknadskraven) tillverkat enligt senaste IEC-standard (62271-202) och består av ett primärt lågspänningsställverk (AC), en step-up-distributionstransformator (olja eller torrisolerad) och ett gasisolerat eller luftisolerat sekundärt ställverk för mellanspänning.

Nätstation med växelriktare  – Den här typen av nätstation har ett basstativ av plåt eller kompositmaterial, GRP (beroende på marknadskraven) som överensstämmer med senaste IEC-standard  (62271-202) och består av DC/AC-omvandlare, ett primärt lågspänningsställverk (AC), en step-up-distributionstransformator (olja eller torrisolerad) och ett gasisolerat eller luftisolerat sekundärt ställverk för mellanspänning.

Anslutningsstationer för solkraftsparker – utomhusställverk för anslutning av en fullskalig solpark till elnätet. Anslutningsstationen har ett hölje av plåt eller kompositmaterial, GRP och består av ett mellanspänningsställverk (gasisolerat (GIS) eller luftisolerat (AIS)) enligt specifikation och är fullt utrustat med alla reläskydd samt system för mätning, övervakning och styrning. Luftkonditionering finns som alternativ för uppfyllande av tillämpliga miljökrav.

Varför ABB?

  • Tack vare ABB:s omfattande globala FoU-kompetens kan vi utveckla gröna nätstationer som uppfyller gällande miljökrav 
  • Många valmöjligheter och flexibilitet i fråga om konstruktion och typ av installerad utrustning i enlighet med specifikation samt för att minimera driftkostnaderna
  • Användning av högeffektiva transformatorer 
  • Transformatorkompatibel omriktare för solkraft

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar