Lösning från ABB kopplar stort takbaserat solenergisystem till elnätet

Lösning från ABB kopplar stort takbaserat solenergisystem till elnätet

I södra Hessen finns ett av de största systemen med solceller på tak i Tyskland. Solenergisystemet, på en lagerlokal i Dieburg, är det första taksystem som får det eftertraktade finansiella stödet från Bundesnetzagentur (Tysklands motsvarighet till Energimyndigheten). ABB spelade en viktig roll genom att koppla systemet till elnätet.

Det blå skimret kan ses på långt håll. Taket på fraktföretaget Frieges byggnad i Dieburg, Hessen, skimrar som en gigantisk safir. Solcellssystemet har varit i drift sedan början på 2019 och det har en effekt på hela 6,4 MWp. Ingenjörsföretaget MaxSolar installerade 20 365 Q.Peak Duo-G5-moduler, där varje har en kapacitet på 315 watt. Det är det största systemet i sitt slag i Hessen, en region i Tyskland med en befolkning på 6 miljoner, och det är en av de fem största i Tyskland. Systemet överför det mesta av energin som genereras till elnätet via teknik från ABB, vilket motverkar 3 193 ton CO2-utsläpp varje år.

Anslutning till elnätet för mellanspänning

Tre transformatorstationer, som vardera har en effekt på 2 000 kVA, ansluter solcellssystemet till elnätet för mellanspänning. UniPack-G är en nätstation (CSS) gjord av glasfiberarmerad polyester (GRP). Den modulära designen erbjuder den perfekta lösningen för alla utrustnings- och användningskrav. Lösningen är väldigt robust och väderbeständig för att klara av krävande arbetsförhållanden, och det har konstruerats för att hålla i över 30 år. ABB:s SafePlus-ställverk för mellanspänning, REF 615-reläskydd och Emax2 effektbrytare för lågspänning fulländar den flexibla lösningen.

Markmonterade system har fördel

Sedan 1 januari 2017 måste alla solcellssystem i Tyskland med en kapacitet  över 750 kWp som inte används för eget bruk delta i anbud från Bundesnetzagentur. Målet är att endast de mest ekonomiskt lönsamma projekten får stöd från Renewable Energy Sources Act (EEG). Till följd av deras konstruktion har taksystem stora nackdelar jämfört med markmonterade eftersom de medför ytterligare krav. De behöver exempelvis skydd mot brand och åska, samt statiska hanteringssystem. Av den anledningen har markmonterade system alltid behandlats med fördel i finansieringsinstanser.

Konkurrenskraftigt koncept

MaxSolar har visat att tak också kan ha konkurrenskraftiga solcellssystem, men bara under rätt villkor. Managing Director på MaxSolar, Christoph Strasser, bekräftar detta. ”I dagsläget måste ett sammanhängande ramverk finnas på plats i det storskaliga anläggningssegmentet för att sådana kraftsystem ska implementeras på skräddarsydd basis. Standardisering är det enda alternativet för ett område på 30 000 kvadratmeter – men det är definitivt värt det.”

Självförsörjning tack vare ett smart knep

Elen som produceras av BNetzA-finansierade system måste överföras till elnätet. För att försörja lagerbyggnaden med förnybar energi planerar MaxSolar inledningsvis att en del av systemet ska vara ett självständigt 750 kWp-system. Det här arrangemanget, att ha två system på en plats som anges separat i BNetzA-registret, har nu accepterats av nätoperatören. Det enda kravet var att 750 kWp-systemet skulle implementeras före det statligt finansierade systemet.

Ny konceptutveckling för huvuddistribution av lågspänning

Lukas Didden, Product Marketing Manager Compact Secondary Substation på ABB, säger. ”Den väldigt korta leveranstiden och det attraktiva priset, samt flexibiliteten att kunna möta kraven, var det som fick kunden att välja oss.”

Före det här projektet hade ABB aldrig byggt en huvuddistributionskrets för lågspänning med en samlingsskena över 2 500 A. ”Med 100 procent belastning på transformatorerna pratar vi om en samlingsskena för lågspänning på nästan 2 900 A. Det innebär att ett helt nytt upplägg för lågspänningsdistribution behövde utvecklas”, förklarar Didden.

Det utvecklade konceptet fungerar med effektstyrkor upp till 3 200 A eftersom tre inmatningsskenor mäts separat. ABB var även tvungna att bygga om systemet för samlingsskenor så att transduktorer kunde monteras på huvudsamlingsskenan.

Nytt material i transformatorstationer – lätt men robust för krävande miljöer

I det här fallet är det inte bara tekniken som är intressant, konstruktionen av de kompakta transformatorstationerna har också spelat en stor roll. ABB använde UniPack-G-modellen för första gången; G:et står för glasfiberarmerad polyester (GRP). Även om materialet är lättare så har GRP-konstruktionen mekaniska egenskaper som kan jämföras med betong, och egenskaperna är bättre än de som finns i plåtstationer. Konceptet är inte utsatt för korrosion eller sprickor. Den dubbla väggkonstruktionen överträffar också de termiska egenskaperna hos konventionella höljen. ”Vi står fortfarande nyckelpersoner på MaxSolar väldigt nära”, säger Lukas Didden. ”Sedan Dieburg-projektet har vi sålt ytterligare sju stationer till MaxSolar, varav fyra redan har levererats och satts i drift.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp