eHouse containerställverk

Skräddarsytt containerställverk specialkonstruerat för att innehålla all nödvändig elektrisk utrustning för eldistribution

Ett elektronikhus (eHouse) är en förmonterad och modulbaserad kapsling för utomhusplacering som rymmer ett mellanspännings- och ett lågspänningsställverk samt hjälputrustning. Det är klart att tas i drift på anläggningsplatsen efter ett minimum av installations-, driftsättnings- och uppstartsarbete. Huset är ett alternativ till traditionella platsbyggda konstruktioner (betongblock, tegelkonstruktioner och liknande).

Närheten till huvudleverantörerna under konstruktion/byggnation underlättar ändringar och integration. Ett eHouse, inklusive alla komponenter, testas före leverans vilket minimerar riskerna under drift. Tack vare husets flyttbarhet är det enkelt och kostnadseffektivt att installera och omplacera. Det kan installeras nära den plats där belastningen på nätet är som störst. Därmed kan el- och styrkablarnas storlek och längd minskas. Genom närheten till den faktiska förbrukningen minskar elkostnaden. 

Användningsområden
eHouse blir alltmer populära inom kraftgenerering, olja och gas samt mineralutvinning och -bearbetning. De lämpar sig perfekt för alla projekt där det finns ett behov att minska arbetet på plats, i synnerhet på avlägsna platser där kvalificerad personal inte alltid finns tillgänglig och arbetet är dyrt och svårhanterligt.

Varför ABB?

  • Från design till leverans – en samlad kontaktpunkt för all utrustning
  • Kostnadseffektiv leverans- och projekthantering
  • Kortare uppstarts-/driftsättningstid 
  • Optimerad byggnadsstorlek som tillgodoser de befintliga behoven och kan expanderas i framtiden

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar