eHouse från ABB löser elförsörjningen på Nynas

Snabbt, smidigt och enkelt. När Nynas behövde uppgradera raffinaderiets elförsörjning valde de att investera i en skräddarsydd eHouse-lösning från ABB.

All nödvändig utrustning – men minimalt med arbete på site. Nynas har för första gången valt ett eHouse, flexibelt elektronikhus, från ABB, och nyligen levererades den skräddarsydda lösningen med all elektrisk utrustning för raffinaderiets eldistribution till Nynäshamn.

–Vi ville ha en komplett lösning. För oss är det en fördel att få allt färdiginstallerat i samma byggnad, och bara en komplett leverans hit till raffinaderiet med transformatorer, ställverk, kylaggregat och installationsgolv, säger Stefan Törnberg, elansvarig på Nynas.

  • Två glada ABB-are: Niklas Edenhall och Per Jennedal.

Nynas har drivit raffinaderi i Nynäshamn sedan 1928. Det är ett annorlunda oljebolag, här omvandlas inte råolja till bränsle utan till flera viktiga specialprodukter som bitumen, den svarta bindningskomponenten i asfalt, och nafteniska specialoljor till bland annat däck och transformatorer. För att Nynas specialprodukter ska vara konkurrenskraftiga krävs ständig utveckling, och pålitlig kraftförsörjning som får verksamheten att rulla utan uppehåll är viktigt. Raffinaderiet körs dygnet runt fyra år i sträck, sedan tar en månads underhåll vid innan nästa fyraårsperiod startar.

Enklare och smidigare

I ABB:s leverans till Nynas ingår ett eHouse bestående av två moduler med bland annat den torrisolerade transformatorn Resibloc och lågspänningsställverket MNS 3.0. Modulerna är även utrustade med skenbryggor och UPS, samt brand- och släcksystem, ventilation och kyla. I det skräddarsydda huset finns förstås även nödutgångar, nödbelysning, verktygstavlor och första hjälpen-utrustning.

I november rullade en specialtransport med de båda eHouse-modulerna in till Nynäshamn. Med stor precision lyftes de runt 60 ton tunga modulerna på plats vid raffinaderiet, där de sedan kopplades ihop. De dockades dessutom ihop med en befintlig byggnad med bland annat mellanspänningsställverk, som ABB kompletterat med brand- och släcksystem, ventilation och kyla.

– Den här lösningen blir enklare och smidigare för oss. Montage görs utanför site, vi slipper tillståndshanteringen för entreprenörer och de många olika delmomenten med lastning, lossning och hantering här på raffinaderiet. I stället kan vi lyfta in en färdig byggnad och vi behöver egentligen bara ansluta inkommande högspänningskabel så har vi hela stationen spänningssatt, säger Stefan Törnberg.

Allt populärare lösning

Lösningar med eHouse blir allt populärare såväl inom kraftgenerering, olja och gas som mineralutvinning och -bearbetning. eHouse lämpar sig utmärkt för projekt där utrymmet är begränsat eller där man har behov av att minska arbetet med installation och driftsättning på plats.

– En eHouse-lösning reducerar kostnaderna på site och förenklar för kunden. Eftersom vi levererar en komplett anläggning så slipper kunden hela projekteringsfasen och tjänar mycket tid, säger Niklas Edenhall, projektledare på ABB.

För Nynas är etapp ett i uppgraderingen av raffinaderiets elförsörjning nästan i mål, i princip återstår bara att koppla in högspänningskablarna till transformatorerna innan projektet, som präglats av gott samarbete mellan Nynas och ABB, är klart.

– ABB har den kunskap och det produktutbud som krävs för att kunna leverera en komplett anläggning på det här sättet. För kunden är det en trygghet att veta att vi kan ta projekten i mål, säger Niklas Edenhall.

Fakta: Komplett eHouse till Nynas

ABB har levererat ett prefabricerat skräddarsytt eHouse till Nynas med färdiginstallerad elektrisk infrastruktur, plus kylsystem och brand- och släcksystem. ABB har levererat följande utrustning:

Text: Lena Bergman Foto: Jonas Bilberg

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp