Global site

Generator- och anslutningsskydd REG615 IEC

Kompakt och effektivt generator- och anslutningsskydd för kraftgenerering

REG615 är en dedikerad enhet med funktioner för skydd, styrning, mätning och övervakning av kraftgeneratorer och för anslutningspunkter för distribuerad elproduktion i elnät och industriella system för eldistribution.

REG615 finns i tre standardkonfigurationer, varav två har konstruerats för generatortillämpningar och en för anslutningstillämpningar. Som generatorskydd erbjuder REG615 ett fullständigt skydd vid start och normal drift för både generator och drivmotor, vanligtvis i små och medelstora anläggningar för diesel, gas, vattenkraft och kraftvärme.

Som skydd i anslutningspunkter säkerställer REG615 ett stabilt och pålitligt elnät när distribuerade elproduktionsenheter, direkt anslutna till elnätet, växer i både storlek och antal. REG615 övervakar kontinuerligt distribuerade elproduktionsenheter såsom sol- eller vindkraftverk och styr om och när man ska koppla bort dem från elnätet samt att detektera ö-nätsdrift.  REG615 stödjer till fullo 61850-standarden för kommunikation och samverkan mellan enheter för stationsautomation, inklusive IEC 61850-9-2 LE och Edition 2, som erbjuder betydande fördelar i form av utökad samverkan. REG615 stödjer även både ”parallell redundancy protocol” (PRP) och protokoll för ”high-availability seamless redundancy” (HSR) tillsammans med DNP3, IEC 60870-5-103 och Modbus®-protokoll. Med protokolladapter SPA-ZC 302 kan Profibus DPV1 också användas.

REG615 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll och är en del 615-serien.

Varför ABB?

  • Utdragbar insticksenhet för snabb installation och provning
  • Avancerade skyddsfunktioner för både synkrona generatorer och anslutningspunkter för distribuerade elproduktionsenheter
  • Färdiga standardkonfigurationer för snabb och enkel installation med möjlighet till skräddarsydda anpassningar
  • Omfattande generatorskydd med 100% statorjordfelsskydd, generator differentialskydd och urfasfallsskydd
  • Avancerat skydd för anslutningspunkter som uppfyller de senaste nätanslutningsreglerna (grid codes), ger ökad stabilitet och tillförlitlighet i elnätet
  • Stöd för IEC 61850 Edition 2 och Edition 1 inklusive HSR och PRP, GOOSE-meddelanden och IEC 61850-9-2 LE för mindre kabeldragning och övervakad kommunikation
  • IEEE 1588 V2 för hög noggrannhet vid tidssynkronisering och maximal nytta av Ethernet-kommunikation på stationsnivå.
  • Stor grafisk display för att visa anpassningsbara SLD:s som nås antingen lokalt eller via ett webbaserat HMI  

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden