PCM600 – verktyget för skydd och kontroll av IED:er

Programvaruverktyg för mellanspänning med en mängd olika funktioner som behövs vid användning av ABB:s IED-enheter för skydd och kontroll i transmissions- och distributionssystem.

Ett lättanvänt mjukvaruverktyg för att hantera alla relä- och kontrollprodukter (IED) i Relion®-familjen. Verktyget innehåller alla funktioner som behövs under IED:ernas livscykel.

PCM600 är baserad på IEC 61850 vilket underlättar IED-konfiguration och möjliggör informationsutbyte med andra IEC 61850-kompatibla verktyg. Tack vare den hierarkiska presentationsmodellen, som avspeglar systemets verkliga uppbyggnad, kan du på ett effektivt sätt se och redigera information om ditt elsystem.

Effektiv konfigurering

PCM600 tillhandahåller funktionalitet för applikationskonfiguration och kommunikationshantering. Med sitt intuitiva och välstrukturerade användargränssnitt erbjuder PCM600 lättanvända konfigurationsfunktioner för in och utgångar samt och signalmappning. 
Användargränssnittet, arbetsflödet och den IEC 61850-baserade datamodellen i PCM600 är utformade med samma filosofi som själva IED:n, vilket säkerställer en smidig och synkroniserad integrering mellan verktyget och IED:erna.

PCM600 innehåller funktioner för hantering av IEC 61850-kommunikation mellan fack och stationsnivåer och fack-till-fack GOOSE-meddelanden för stationsövergripande förreglingar och styrning av parallella transformatorer.

Inställning av parametrar

Med hjälp av PCM600:s filtreringsfunktion kan du snabbt visa och ändra de viktigaste parametrarna, alternativt hantera alla parametrar i avancerat läge. Genom funktion för uppladdning och jämförelse av befintliga inställningar säkerställer du att rätt inställningar har ändrats och att värdena är korrekta innan de nya IED-inställningarna laddas ner.

Analysera och övervaka

Med verktyget PCM600 kan du även övervaka mätningar och status för signaler. PCM600 skannar och hämtar störningsinformation för automatiskt skapande av rapportfiler. Verktyget kan även automatiskt skicka rapporten till e-postadresser som har lagts in i systemet för att korrigerande åtgärder ska kunna vidtas snabbare. Detta gör att reläingenjörerna kan koncentrera sig på att analysera störningarna istället för på manuell insamling av data.

Nedladdning av programvara

Du kan ladda ner programvaran PCM600 via länken nedan. Du kommer även att få uppdateringar, som information om nya versioner av PCM600 skickad direkt till din e-postadress efter registrering i ABB:s programvarubibliotek för stationsautomation. 

Varför ABB?

  • PCM600 bygger på ABB:s unika koncept med konnektivitetspaket
  • Kommunikationshantering för konfigurering av olika kommunikationsprotokoll
  • Konfigurering av IED-maskinvara och IED-skärm
  • Enkel och effektiv programmering av IED-system
  • Användarvänliga konfigureringsfunktioner för I/O-mappning och signalmappning

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar