Du kan se denna sida på:

Relä- och kontrollutrustning för distributionsnät

ABB erbjuder ett heltäckande sortiment IEC 61850-kompatibla skydds- och kontrollprodukter, inklusive produkter för elnätsautomation. Lösningarna ger ett enhetligt handhavande vid driften av elnätet, från nätstationer upp till driftcentral. Ett enhetligt system ger förbättrad tillförlitlighet och säkerhet samt effektivare styrning och -övervakning. Utöver funktioner för skydd och kontroll samlas även data in via skydds- och kontrollprodukterna. Dessa data fungerar som stöd för drift och underhåll.

ABB:s relä- och kontrollprodukter för distributionsnät är konstruerade för att klara påfrestningarna även i de mest krävande miljöer såsom marina tillämpningar, offshore, gruvdrift, papper och petrokemi.

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Visa erbjudande för:

Aktuellt

Mer information

Select region / language

Populära länkar