Uppgradering av SSC600 gör det möjligt att skydda ännu större elkraftsanläggningar

Uppgradering av SSC600 gör det möjligt att skydda ännu större elkraftsanläggningar

En enda SSC600-enhet kan nu hantera 30 reläskydd, en ordentlig uppgradering från de tidigare 20.

ABB introducerade ABB Ability™ Smart Substation Control and Protection för elkraftsanläggningar, SSC600, år 2018. Det nya tillvägagångssättet för skydd och kontroll i distributionsnätverk centraliserar alla skydds- och kontrollfunktioner i en enda enhet på stationsnivå. En enda SSC600-enhet kan nu hantera 30 reläskydd, en ordentlig uppgradering från de tidigare 20.

Att centralisera alla dessa funktioner till en enhet reducerar komplexiteten i nätverket och ger bästa möjliga förvaltning av digitala elkraftsanläggningar under hela deras livslängd. Det gör också att man kan spara 15 procent i livscykelkostnader för stationerna.

Sedan lanseringen har ABB kontinuerligt lagt till nya funktioner för att möta de ökade kraven på mer detaljerad information om distributionsnätverkens beteenden och prestanda. Med den senaste uppgraderingen, funktionspaket 3, introducerar ABB stöd för kommunikation mellan stationer för nya typer av tillvägagångssätt till nätverkshantering och automatisering med omdirigeringsbar GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events). Kommunikation mellan stationer över routade nätverk ger avancerade styrningsmöjligheter för utspridda energiresurser. SSC600 följer självfallet internationella standarder, vilket i det här fallet är IEC 61850-90-5.

SSC600 erbjuder nu också ett förbättrat samlingsskeneskydd så att behoven för även de mer komplexa ställverken kan uppfyllas. Förbättringarna omfattar också stöd för fler mätningar och skyddszoner. Differentialskyddet för samlingsskenor med låg impedans är viktigt när man ska åtgärda fel inuti ställverket och minimera felens inverkan. Det är en av de snabbaste skyddsfunktionerna och den kan användas för ställverk med flera sektioner. 

SSC600 har också förstärkts till att kunna hantera 30 reläskydd.

Tillsammans med insamlingsenheter erbjuder SSC600 en unik och framtidssäkrad IEC 61850-kompatibel lösning för centraliserat skydd och kontroll. När man behöver modifiera bara en enhet är det enklare att uppgradera hela anläggningssystemet, och det går betydligt snabbare. Den modulära programvaran tillåter anpassning och flexibel modifiering så att man kan uppdatera den digitala anläggningen under hela dess livslängd i takt med att skyddskraven förändras. Den kontinuerliga tillgången till ny utveckling i programvaran säkerställer att SSC600 alltid jobbar med de senaste tekniska framstegen inom skydd och kontroll. I förlängningen innebär det att man alltid kommer ha ett system som är uppdaterat.

Med färre komponenter i systemet reducerar man mängden tekniskt arbete som krävs. SSC600 konfigureras med verktyget PCM600, som används för att konfigurera alla produkter i Relion®-serien.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp