SSC600 från ABB möjliggör att enorma datamängder från elnätet kan användas för beslutsfattande

SSC600 från ABB möjliggör att enorma datamängder från elnätet kan användas för beslutsfattande

Lyckat pilotprojekt banar väg för centraliserat skydd i UK Power Networks infrastruktur som levererar el till nästan var tredje person i Storbritannien.

UK Power Networks, elnätsbolaget som äger och sköter elkablar, kraftledningar och utrustning i östra och sydöstra England inklusive London, har valt ABB som strategisk partner efter en lyckad pilotinstallation av ABB Ability™ smart skydd och kontroll av elkraftsanläggningar SSC600. Tekniken, som tillhandahåller övergripande kontroll och skydd för elsystem har övervakat en av företagets elkraftsanläggningar sedan 2019 och UK Power Networks är imponerade.

Den ökande förändringstakten inom elektrisk infrastruktur innebär många utmaningar för traditionella elnät. Dagens miljö är betydligt mer komplex och ställs inför mycket större krav än för 15–20 år sen. Den nya världen av distribuerad energiproduktion, energilagring och elfordon ligger inte längre långt fram – den är redan här.

UK Power Networks förser 19 miljoner människor med el – 29 % av Storbritanniens befolkning – vilket är ett stort ansvar. Företaget förutsåg tidigt förändringarna inom kraftgenerering och konsumentbeteende och insåg behovet av en digital plattform som snabbt kan rullas ut och säkras. Förutom intresset för en arkitektur baserad på den globala IEC 61850-standarden, började de under 2015 följa utvecklingen inom centraliserat skydd och kontroll.

”Jag var angelägen om att testa ett centraliserat system, för jag såg att konsolideringen av skydds- och kontrollfunktioner till färre enheter förenklar teknikprocessen och underhållet. Dessutom minskar det ställverkets fotavtryck”, säger Colin Scoble, Senior Protection Engineer på avdelningen för Technical Sourcing and Standards inom UK Power Networks. ”Jag upplever att marknaden verkligen har ropat efter en centraliserad enhet för att samla in all processdata och skapa en central plats för beslutsfattande och rapportering.”

När ABB lanserade SSC600 under 2018 var det precis vad Colin hade letat efter. ”SSC600 var precis vad vi hade önskat oss, och lite till. Här hade vi allt samlat i en central enhet”, säger han.

Effektivitet med nätverksvy i realtid

Sedan slutet av 2019 har ABB:s pilotinstallation av SSC600 övervakat ett 11 kV anläggning i Maidstone i Kent. Det är en viktig plats för UK Power Networks med flera elkraftsanläggningar inom en och samma anläggning och service till många kunder. Projektet, som går under namnet Unified Protection, finansieras av fonden Network Innovation Allowance (NIA) och avslutas under våren 2021. Syftet med projektet är att säkerställa teknisk effektivitet utan att kompromissa med elsystemets tillförlitlighet. ABB:s lösning, installerad av Digital Solution Center på Electrification Business, har varit en stor framgång.

”Efter konceptfasen som implementerades förra året, planerar vi nu att leverera ett fullskaligt system för centraliserat skydd och kontroll på plats”, fortsätter Scoble. ”Den fasen tar bara en eller ett par månader. Det är väldigt snabbt, och när den digitala plattformen är på plats kan vi distribuera alla nya algoritmer, funktioner för IT-säkerhet och programvaruuppgraderingar som våra anläggningar behöver. Det tar bara ett par veckor”, tillägger han.

Förutom smidiga uppdateringar och modifieringar lägger den digitala plattformen också grunden för framtida behov. Ur elnätsbolagets synvinkel möjliggör det att de enorma datamängder som samlas in från elnätet kan användas till beslutsfattande och dynamisk elnätshantering.

”Från prediktiv felhantering till energikvalitetsfrågor, nu finns alla mätningar vi behöver omedelbart tillgängliga i den digitala plattformen. Konventionella skydds- och kontrollsystem kunde aldrig ge oss den informationen i realtid”, säger Scoble.

Samarbetet fortsätter

Efter att ha övertygats av ABB:s pilotprojekt som visar konceptet och fördelarna med centraliserat skydd och kontroll, går nu UK Power Networks vidare med sin strategiska plan för att uppgradera ett antal av sina stationer med den digitala plattformen. Nybyggda stationer kan dra nytta av centraliserat skydd och kontroll redan från start. Bolaget planerar att installera tio centraliserade skydds- och kontrollsystem under de kommande två åren för att ta till sig tekniken fullt ut.

”Vi måste självklart gå igenom en reglerad upphandlingsprocess för allt som ska bli standardmässiga lösningar”, säger Scoble.

Ofgem, Storbritanniens statliga tillsynsmyndighet för gas- och elmarknader, såg också potentialen i digital teknik för skydd och kontroll och delfinansierade pilotprojektet. Även om UK Power Networks är en föregångare när det gäller att ta till sig den här tekniken, visar även andra kraftdistributionsföretag stort intresse och följer utvecklingen i Storbritannien noggrant.

”Ibland är det bra att vara först ut eftersom man kan påverka utvecklingen så att den möter ens egna behov”, säger Scoble. ”Projektet blev en framgång eftersom både ABB som leverantör och UK Power Networks som elnätsbolag lärde sig mycket om det praktiska kring en utrullning och vilka fördelar tekniken verkligen kan ge. Vi fortsätter vårt partnerskap med ABB, med utbyte av information om ny utveckling och förändrade krav i branschen. På så sätt ser vi till att branschen i sin helhet kan dra nytta av det här”, understryker han.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp