Generatorskydd och styrning

Generatorer är konstruerade för att köras med hög belastning under många år och klara ett visst mått av onormala driftförhållanden. Maskinen och dess hjälputrustning kontrolleras av övervakningsanordningar så att onormala driftförhållanden minimeras. Trots övervakningen kan dock elektriska och mekaniska fel förekomma, och generatorerna måste därför utrustas med skyddsreläer som, vid ett eventuellt fel, snabbt kopplar bort maskinen från systemet och, om nödvändigt, initierar en fullständig avstängning av maskinen.

Skyddssystem för generatorer utformas med hänsyn till de typer av fel och onormala driftförhållanden som kan förekomma på kraftstationen för att dessa ska kunna upptäckas och åtgärdas. Skyddssystemets omfattning beror på generatoraggregatets storlek. Stora kritiska enheter har ofta omfattande skyddssystem med redundans genom primära skyddsfunktioner och reservskydd.

Det finns skyddsfunktioner mot fasfel, jordfel, spänningsbortfall, övermagnetisering, överspänning, strömobalans, frekvensavvikelser, bakeffekt, uppstart, brytarfel och systemfel.

Varför ABB?

  • Flexibla skyddsreläer för generatorer och generator-transformatorenheter
  • Konfigurerbara funktioner som tillgodoser specifika krav i olika tillämpningar
  • Stöd för stationer med både enkel och dubbel samlingsskena

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:
Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar