Kommersiella och industriella anläggningar

Pålitliga komponenter som är certifierade för att klara tuffa miljöer

En solcellsanläggning för kommersiellt bruk eller för användning inom industrin monteras oftast antingen på ett tak eller på marken och har normalt sett en kapacitet på mellan 20 och 1 000 kW. Tack vare de minskande investeringskostnaderna för installation av solcellsanläggningar växer nu marknaden för byggnadsintegrerade solceller stadigt. Det viktigaste att tänka på när det gäller användning för kommersiella och industriella syften är:

  • Dubbelriktade kraftflöden
    Vanligtvis är ett elnät inte utformat för att klara dubbelriktade kraftflöden i distributionsledet. De är utformade som radiella system med energi som flödar i en enda riktning och över långa avstånd, från en stor central generator till många kunder i andra änden av distributionsnätet. I takt med att takmonterade solceller blev allt vanligare kunde man för inte så länge sedan börja låta kraftflödet gå i omvänd riktning, tillbaka till nätstationerna och transformatorerna, vilket orsakade betydande utmaningar i elnätet. Detta har fått konsekvenser för skyddskoordinationen och spänningsregulatorerna.
  • Rampningshastighet
    Eftersom elproduktion i solcellssystem förlitar sig på exponering för solen kan snabba strömfluktuationer från solcellerna orsaka oönskade spänningsvariationer i distributionsmatningen. Dessa spänningsvariationer minskar stabiliteten i elnätet på grund av tillfälliga obalanser mellan belastning och elgenerering. Konsekvensen är att spänningen och frekvensen kan överskrida de angivna gränserna eftersom generatorerna inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt till variationer i solcellsystemen, vilket kan orsaka frekvensfel i hela elnätet som i värsta fall kan leda till strömavbrott.

ABB:s produktsortiment omfattar effektbrytare, lastfrånskiljare, säkringsfrånskiljare, jordfelsbrytare, nätanslutningsreläer, överspänningsavledare, ström- och spänningsgivare samt kontaktorer för fjärrkoppling, och samtliga är särskilt konstruerade för att förhindra och hantera den här typen av problem.

Produkter

Skydd och säkerhet

Styrning och anslutning

Mätning, övervakning och signalering

Installation

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language