Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Säkringar och säkringsprodukter

Hög säkerhet och tillförlitlighet

Vår produktportfölj är den optimala lösningen för att skydda mot överbelastning och kortslutning i distributionsnät för lågspänning.

ABB:s säkringar och säkringsprodukter är konstruerade för en tillförlitlig, säker och enkel manövrering i kabelskåp ( CDC ), fördelningscentraler i nätstationer ( CSS ) och fördelningscentraler i industriella och kommersiella fastigheter.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Verktyg och support

Relaterade erbjudanden