Global site

Jordfelsskydd

Det bästa skyddet för människor och utrustning

Säker och tillförlitlig eldistribution är den bästa åtgärden mot elfara. .

Det går att få ett korrekt skydd för människor och elutrustning mot läckström genom att installera jordfelsbrytare (RCD, Residual Current Devices) som upptäcker en obalans i elnätet och löser ut. De skyddar mot jordfel, minskar risken för dödsfall eller allvarliga skador och förhindrar brandrisk som orsakas av felaktigt kablage eller andra apparater.

ABB erbjuder ett heltäckande sortiment av jordfelsbrytare; även typ B jordfelsbrytare och självtestande jordfelsbrytare, personskyddsbrytare, jordfelsbrytarblock och jordfelsreläer för DIN-skenor och frontpaneler, bostäder, kommersiella fastigheter och industri.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Snabb installation

Snabb och enkel kabeldragning med kablar och samlingsskenor.

Internationella standarder...

Internationella godkännanden tillgängliga för varje produktserie.

Brett utbud

Omfattande sortiment allt från bostads- till industritillämpningar.

Flexibilitet

Kombinationsalternativ med System pro M compact®-tillbehör.

Vårt erbjudande


Jordfelsbrytare - RCCB

Jordfelsbrytare (JFB) är det säkraste sättet att upptäcka och utlösa ett skydd mot läckströmmar och därmed undvika elektriska stötar orsakade av indirekt kontakt. De måste seriekopplas med dvärgbrytare eller säkringar som skydd mot termiska skador och dynamisk belastning till följd av eventuell överström. Jordfelsbrytare fungerar även som den huvudsakliga frånskiljaren uppströms om dvärgbrytare (i till exempel normcentralen i hemmiljö). 


Personskyddsbrytare / personskyddsautomat - RCBO

Personskyddsbrytare eller personskyddsautomat (PSA) används vanligtvis i applikationer där man behöver ett kombinerat skydd mot överströmmar (överbelastning och kortslutning) och jordfel. RCBO:er är en kompakt lösning för att skydda människor och ansluten utrustning.


Jordfelsbrytarblock - RCD-block

Jordfelsbrytar-block är jordfelsenheter som är lämpliga för montering med en standarddvärgbrytare. Denna typ av jordfelsbrytare behåller de elektriska egenskaper från både dvärgbrytare och jordfelsbrytar-block.


Jordfelsreläer

I industritillämpningar används jordfelsreläer i kombination med externa strömtransformatorer för att upptäcka och utvärdera jordfel.

De kan också användas tillsammans med skyddsenheter för att bryta en krets och säkerställa skydd mot jordfelsström.


Tillbehör

Mer information

Verktyg

Relaterade erbjudanden