Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elektroniska produkter och reläer

ABB erbjuder det bredaste sortimentet av elektroniska tidur, mätnings- och övervakningsreläer, reläer för motorskydd och motorstryrning, gränssnittsreläer och spänningsaggregat i branschen – det gör att du kan köpa alla dina viktiga komponenter från en global leverantör. Öka tillförlitligheten hos din processutrustning med styrenheter som tillhandahåller intelligenta signaler och justeringar för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Fördelar

  • Förkortad stilleståndstid och driftsättningstid.
  • Tidsbesparing i samband med konstruktion.
  • Kortare valprocess.
  • Lätt att välja, omvandla och installera.
  • Sänk kostnaderna: En order, en sändning, en faktura.
  • Global support.

Aktuellt

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Tidreläer
Mät- och övervakningsreläer
Spänningsaggregat
Interfacereläer och optiska kopplare
Motorkontrollenheter

Relaterade erbjudanden

Dokumentation och verktyg