Elektroniska produkter och reläer

ABB erbjuder det bredaste sortimentet av elektroniska tidur, mätnings- och övervakningsreläer, reläer för motorskydd och motorstryrning, gränssnittsreläer och spänningsaggregat i branschen – det gör att du kan köpa alla dina viktiga komponenter från en global leverantör. Öka tillförlitligheten hos din processutrustning med styrenheter som tillhandahåller intelligenta signaler och justeringar för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Fördelar

  • Förkortad stilleståndstid och driftsättningstid.
  • Tidsbesparing i samband med konstruktion.
  • Kortare valprocess.
  • Lätt att välja, omvandla och installera.
  • Sänk kostnaderna: En order, en sändning, en faktura.
  • Global support.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Tidreläer
Mät- och övervakningsreläer
Spänningsaggregat
Interfacereläer och optiska kopplare
Motorkontrollenheter

Relaterade erbjudanden

Dokumentation och verktyg

Select region / language