ABB gör det mer lönsamt att investera i solenergi

ABB gör det mer lönsamt att investera i solenergi

Digital teknik inom energihantering gör det möjligt att producera mer konkurrenskraftig solenergi för 250 000 hushåll och minskar CO2-utsläppen med ungefär 285 000 ton per år.

ABB tillhandahåller lösningar inom lågspänning för hantering av den rena energi som ska produceras i de nya solcellsanläggningarna som håller på att byggas av Solarcentury i Spanien. Tekniken från ABB kommer att övervaka och kontrollera energiflödet från över en miljon solceller i anläggningarna.

Spanien är en ledande nation när det kommer till solcellsanläggningar. Landet har installerat över 7 000 MW solenergi och de fortsätter att investera i solcellsanläggningar. Solarcentury leder utvecklingen av en ny generation solcellsanläggningar som byggs utan offentliga subventioner, och de har installerat över 1,6 GW solkraft globalt.

Lägre kostnader ökar projektens lönsamhet

ABB:s Global Product Manager för ABB Ability Ekip UP, Fabio Monachesi, säger. ”ABB gör det möjligt för företag och samhällen över hela världen att få tillgång till renare och smartare energi vilket förenklar övergången till förnybart. ABB:s lösningar för den nya generationens 800 V AC-solcellssystem reducerar hårdvarukostnader och ökar solcellsprojektens lönsamhet.”

I centrum finns ABB:s smarta Ekip UP-enhet. Enheten gör anläggningar smarta och uppkopplade, samtidigt som kostnadseffektiviteten förbättras långsiktigt. Lösningen är repeterbar vilket reducerar behovet av fler effektbrytare, kabeldragningar och installationer. Investeringskostnaderna kan reduceras med så mycket som 70 procent.

  • ©Solarcentury

Effektivt samarbete

”Vi jobbade tätt ihop som ett globalt team”, förklarar Atif Saleri, marknadsutvecklare på ABB Ability UK. ”ABB:s Customer Experience Center i Italien, Solarcenturys huvudkontor i Storbritannien och projektgrupper i Spanien jobbade tillsammans för att skapa en lösningen för den globala marknaden som också uppfyller lokala standarder och krav. Tillsammans hittade vi flera optimeringsmöjligheter när man använder ungefär 200 digitala Ekip UP-enheter. Genom att använda den digitala enheten som ett reläskydd försvann exempelvis behovet av ytterligare effektbrytare där lokala standarder tillät det. Enhetens inbyggda kommunikationsprotokoll gör det också möjligt att förse övervakningssystemet med kvalitativ energidata i realtid utan att andra nätverksanalysmetoder måste användas.”

ABB:s kompletta lågspänningslösning för den nya generationens 800 V AC-solcellsanläggningar möjliggör energihantering på högre driftspänningar än vad traditionella lösningar gör. Den högre driftspänningen reducerar energiförluster under energiöverföringen, vilket förbättrar energieffektiviteten.

Steven Taylor, Solarcenturys Chief Operating Officer, säger. ”Solarcentury vill göra solenergi mer tillgänglig. Att jobba med ABB och deras nya lågspänningssystemen som styr solcellsanläggningarna ger oss mer innovativa, effektiva lösningar som kostar mindre att installera och driva. Genom att få en komplett lösning från ABB har vi fått en pålitlig global partner som är engagerade i att förbättra anläggningarnas tillgänglighet under hela dess livslängd.”

Ekip Up-lösningen reducerade även antalet hjälpkretsar som planerades för installationen med 50 procent. Enhetens unika inbäddade Automatic Transfer Switching-logik (ATS) gör att kontaktorer kan hantera matningen till stödsystem såsom belysning, CCTV, HVAC och servrar. Ekip UP kan även ansluta nya och befintliga system direkt till ABB AbilityTM molntjänst vilket möjliggör fjärrövervakning av anläggningen samt stödjer prediktiva underhållsstrategier. De förlängda serviceintervallen reducerar underhållskostnader med upp till 30 procent

Komplett lösning

Den kompletta 800 V AC-lösningen inkluderar även över 2 300 ABB InLine II säkringsbrytare, och flera AF-kontaktorer, CP-D spänningsaggregat och OT_C-reservkraftsomkopplare. ABB tillhandahåller även överspänningsskydden OVR typ I och II (SPD:er), elcentraler, energimätare, dvärgbrytare och jordfelsbrytare.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp