ABB:s synkronkompensatorer möjliggör smidig nätintegration för en av Australiens största solparker

Två synkronkompensatorer från ABB har installerats som en integrerad del av Darlington Point Solar Farm. Tekniken kommer att förbättra stabiliteten i det lokala kraftnätet när införandet av förnybar energi ökar i ett viktigt område i New South Wales

ABB:s synkronkompensatorer gör det möjligt för nya Darlington Point Solar Farm i New South Wales att mata en stor mängd förnybar el till det lokala kraftnätet, samtidigt som nätstabilitet och tillförlitlighet bibehålls. Solparken med 275 MW (AC), 333 MW (DC) solceller (PV) driftsattes i augusti 2020. Med en beräknad årlig produktion på 685 000 MWh är den för närvarande den största solparken som är ansluten till Australiens nät.

Företaget Octopus Investments samarbetade med solenergiutvecklaren Edify Energy för att bygga solparken och ser det som ett viktigt steg i transfereringen av landets elenergi från kol- och gaseldade kraftverk till förnybar energi. Solparken har nästan en miljon solpaneler fördelade på 1 000 hektar. Det kommer att ge förnybar el till cirka 115 000 hushåll och spara upp till 583 000 ton växthusgasutsläpp per år.

”Solparker i den här storleken kommer att bli allt viktigare för expansionen av förnybar energi i Australien”, säger Sam Reynolds, vd på Octopus Investments Australia. ”Det är dock en utmaning att säkerställa att nya anläggningar bidrar till ett fortsatt pålitligt och starkt elnät. Med två synkronkompensatorer är vi övertygade om att detta projekt är banbrytande för framtiden för förnybar energi i Australien.”

ABB:s synkronkompensatorer är stora roterande maskiner som utvecklats för att efterlikna driften av kol- eller gaseldade generatorer som historiskt gav kraftnät den roterande trögheten som är nödvändig för att bibehålla en stabil spänning. De stöder anslutningen till TransGrids högspänningsöverföringsnät genom att ge reaktiv effektkompensation och ytterligare kortslutningskapacitet.

En viktig fördel med synkronkompensatorerna är deras förmåga att bidra till kortslutningskapacitet i svaga nät så att stabiliteten behålls även under felfall i nätet. För Darlington Point Solar Farm är enheterna avgörande för att stärka elnätet i en del av New South Wales där det är utmanande för nya projekt att uppfylla de stränga anslutningskraven.

Kristina Carlquist, Sales Manager Generators & Synchronous Condensers på ABB Motion i Sverige.
Kristina Carlquist, Sales Manager Generators & Synchronous Condensers på ABB Motion i Sverige.
center

”Vi är stolta och glada över att kunna leverera våra synkronkompensatorer, som är tillverkade vid ABB:s produktion i Västerås, för Darlington Point Solar Farm-projektet. De kommer att bidra positivt till den pågående integrationen av förnybar energiproduktion och till ett hållbart samhälle”, säger Kristina Carlquist, Sales Manager Generators & Synchronous Condensers på ABB Motion i Sverige.

ABB Motion håller världen i rörelse medan energi kan sparas varje dag. Våra banbrytande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter verkar för en framtid med låga koldioxidutsläpp för industrier, städer, infrastruktur och transporter. Genom vår globala närvaro är vi alltid nära våra kunder. Vi hjälper dem att optimera energieffektiviteten, förbättra säkerheten och tillförlitligheten samt uppnå exakt kontroll över deras applikationer.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 10 december 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp