Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftservice

Med lokal närvaro och erfarna tekniker erbjuder ABB service i alla typer av kraftanläggningar.

Inom elkraft är ABB en komplett leverantör av tjänster, allt från nyinstallation, komplettering och ombyggnad till underhåll av anläggningarna under hela dess livscykel.

ABB kan skräddarsy en optimal lösning för dig som kund baserad på dina behov. Ett exempel är ABB:s koncept med förlängd livslängd, livscykelanalys, som innebär kända kostnader, med hög tillgänglighet på anläggningen över ett antal förutbestämda år.

Teknisk support för alla kunder

ABB säkerställer teknisk kompetens för kraftprodukter via telefon, oavsett problem. Under kontorstid finns en teknisk support med specialistkompetens tillgänglig för att svara på dina frågor eller hjälpa dig till rätt kontakt.

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00
Begär ”Kraftsupport”

Läs mer om hur du kontaktar ABB

Aktuellt

Relaterade erbjudanden