Generering av vindkraft

ABB:s produkter används i de samverkande delsystemen i vindturbinerna. Delsystemen innehåller allt från nödstoppsknappar till generatorn och ger en effektiv och säker elproduktion. 

ABB:s produkter för vindturbiner är konstruerade och byggda för lång livslängd och för att fungera i de skiftande och tuffa driftförhållanden turbinerna ofta utsätts för. ABB:s ingenjörer, som har många års erfarenhet inom vindkraft, konstruerar produkterna och arbetar tillsammans med turbintillverkarna så att produkterna på ett effektivt och korrekt sätt kan integreras i turbinernas konstruktion.

Storskalig vindkraft

Små vindturbiner

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language