Dubbelmatat elektriskt drivlinepaket

ABB:s produktsortiment för dubbelmatade koncept inbegriper släpringsgeneratorer och omriktare för både land- och havsbaserade vindturbiner. ABB tillhandahåller även effektbrytare och kontaktorer. Med det här paketet får turbintillverkarna en välbeprövad lösning.

I det dubbelmatade drivlinekonceptet används en släpringsrotor, en asynkrongenerator vars rotorlindning ansluts till en liten omriktare med hjälp av släpringar och borstar. Generatorn matar drivlinan på två olika sätt: två tredjedelar av märkeffekten kommer från den direktanslutna statorn och en tredjedel från rotorn. Omriktaren reglerar generatorns varvtal och effektfaktor vilket ökar varvshastighetsintervallet för elproduktion och gör det möjligt att mata reaktiv effekt till nätet. I sådana fall kan en liten partiell omriktare (avsedd för en tredjedel av märkeffekten) användas eftersom den ger ett varvshastighetsintervall på omkring +/-30 % av den nominella varvshastigheten, vilket är tillräckligt för den här typen av vindturbiner.

Fördelar jämfört med turbiner med konstant varv:

  • Variabel drift med olika varvshastighet ökar antalet producerade kilowattimmar
  • En liten omriktare (en tredjedel av märkeffekten)
  • Levererar reaktiv effekt till elnätet
  • Hög total systemverkningsgrad
  • En teknisk och ekonomisk lösning som överensstämmer med anslutningsreglerna (grid code)

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language