Elektriska drivlinepaket – fullomriktare för medelvarvstillämpningar

ABB:s lösningar för fullomriktarkoncept för medelvarvstillämpningar inbegriper bl.a. generatorer och fulleffektomriktare lämpade för land- eller havsbaserade turbiner. Kontaktorer och effektbrytare gör drivlinesortimentet komplett.

Fullomriktarkoncept

Med en fullomriktare skiljer omriktaren generatorn och den mekaniska drivlinan från nätet.  All genererad effekt matas genom omriktaren till nätet. Normalt används synkron- (permanentmagnet) och asynkrongeneratorer. Omriktaren kontrollerar generatorns vridmoment och varvtal.  

Fördelar jämfört med det dubbelmatade konceptet:

 • Generatorn separeras från nätet
 • Minskad mekanisk belastning på turbinen vid fel på nätet
 • Bättre överensstämmelse med nätanslutningsregler (grid code)
 • Möjligt att utnyttja hela varvtalsintervallet
 • Högre årligt energiutbyte
 • Maximal produktion av reaktiv effekt
 • Fullständig effektreglering

Fullomriktarkoncept för medelvarvstillämpningar

I fullomriktarkoncept för medelvarvstillämpningar används antingen en en- eller tvåstegad växellåda tillsammans med en kompakt permanentmagnetgenerator för medelhastighet (upp till 500 v/min).

Fördelar:

 • Lägre varvtal minskar den mekaniska belastningen Låg vikt och liten storlek

Vårt erbjudande

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language