Global site

Frekvensomriktare för lågspänning

Förbättra produktiviteten i processerna, höj energieffektiviteten och sänk underhållskostnaderna.

Utbudet består av allt från mikrofrekvensomriktare, maskinfrekvensomriktare till industriomriktare för styrning av processlinjer och industrispecifika frekvensomriktare med specialanpassade egenskaper och funktioner.

Utbudet består av:

 • Standardfrekvensomriktare
  - för applikationer inom pumpar och fläktar 

 • Mikrofrekvensomriktare
  - enkla drifter som t ex pumpar, pooler, diskmaskiner, rulltrappor, lyftbord
 • Frekvensomriktare för maskiner
  - enklare maskinstyrningar som t ex rullbanor, hissar, förpackningsmaskiner
 • Frekvensomriktare för industri
  - avancerade processtyrningar som har krav på robust konstruktion
 • Branschspecifika frekvensomriktare med specialanpassade egenskaper och funktioner
  - avancerad maskinstyrning med noggrann reglering och precision

ABB:s frekvensomriktare kan beställas direkt från lagret eller byggas på beställning för att uppfylla mer komplexa krav. Våra livscykeltjänster säkerställer tillförlitlig drift år efter år.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter

Verktyg och tillbehör

Läs mer

Loading documents