Energieffektivitet och cirkularitet

ABB MOTION SERVICES

Minska koldioxidutsläpp och avfall. För en grönare morgondag.

Arbetar ni med energieffektivisering och cirkulära affärsmodeller? På ABB Motion Services sträcker vi oss längre än att bara leverera produkter och lösningar. Tillsammans med er hjälper vi till att maximera värdet på era motorer, generatorer och drivsystem samtidigt som vi förbättrar energieffektiviteten för att minska koldioxidutsläpp och avfall.


De 3 största fördelarna med ABB:s tjänster inom energieffektivitet och cirkularitet för motorer, generatorer och frekvensomriktare

1

Maximera energieffektiviteten och underlätta koldioxidneutralitet med vår expertis och våra lösningar

2

Minska onödigt avfall och förbättra hållbarheten i er verksamhet samtidigt som ni strävar mot en cirkulär ekonomi

3

Modernisera er affärstransformation och bibehåll er energieffektivitet med hjälp av digitala lösningar.

Bättre beslutsfattande

När det kommer till att hjälpa er att fatta bättre beslut, börjar allt med en energirevision där vi använder vår branschkunskap och digitala lösningar för att identifiera potentiella energibesparingar och reducera koldioxidutsläppen. Vi kan även övervaka er utrustning för att möjliggöra effektiv drift, minskat avfall och efterlevnad av lagar och regler.

En energianalys från ABB ger en detaljerad insikt i hur motorbaserade applikationer fungerar, vilket hjälper er fatta bättre beslut när det gäller energibesparingar, minskning av koldioxidutsläpp och ökad övergripande energieffektivitet för ert företag. Denna process kan genomföras online eller offline, det vill säga när utrustningen är i drift eller inte i drift.


Lyckat genomförande

Implementera lösningar och tjänster för energieffektivitet
När energikartläggningen och -analys har genomförts kan ABB Motion Services hjälpa dig att implementera de viktigaste energieffektivitetslösningarna och tjänsterna som har identifierats. Det kan innebära uppgradering till motorer med högre verkningsgrad, installation av frekvensomriktare (VSD) eller helt enkelt justering av motorernas driftsparametrar. Genom dessa åtgärder kan betydande energieffektivitetsvinster uppnås samtidigt som CO₂-utsläppen minskas – allt med en attraktiv avkastning på investeringen och återbetalningstid.
Läs mer

Att minsta riskerna

Flexibla affärsmodeller kan användas för att garantera resultat och hjälpa företag att minska sina risker. Det innebär att kunden och deras servicepartner definierar och kommer överens om mål och önskade resultat över tid, varpå partnern tar ansvar för att leverera dem. Som exempel kan ABB, som din servicepartner, hjälpa dig att bibehålla energieffektiviteten i din verksamhet genom hela livscykeln, allt detta i paketerat i ett kostnadseffektivt serviceavtal.

Data som samlas in, antingen online eller offline, gör det möjligt för ABBatt erbjuda bättre lösningar och expertis för att minska dina risker. Den anslutna tekniken och servicefunktionerna finns redan tillgängliga, vilket innebär att resultat såsom konstanta energibesparingar och minskade CO₂-utsläpp nu är inom räckhåll.


Aktuellt

Select region / language