Du kan se denna sida på:

ABB Motion Services - Energieffektivitet och cirkularitetMinska koldioxidutsläpp och avfall. För morgondagen.

Hur hanterar du energieffektivitet och cirkularitet? På ABB Motion Service går vi bortom leverans av produkter och lösningar. Tillsammans med dig hjälper vi till att maximera värdet på dina motorer, generatorer och drivsystem och förbättrar energieffektiviteten för att minska koldioxidutsläpp och avfall.


"Energieffektivitet är en möjlighet för oss. Vi har ändrat vår affärsmodell för att göra vårt erbjudande mer attraktivt för kunderna och enkel on-off-försäljning omvandlas till ett mer konsultativt partnerskap med kunden.

Chief Technical Officer and Head of R&D, Cement, South Asia

De tre största fördelarna med ABB:s energieffektiviserings- och cirkulära tjänster

operation icon

Maximera din energieffektivitet och underlätta koldioxidneutralitet med expertkunskap och -lösningar. 

environmental savings icon

Minska avfallet och förbättra hållbarheten i din verksamhet samtidigt som du arbetar mot en cirkulär ekonomi.

Modernisera din affärstransformation och bli energieffektiv med hjälp av digitala lösningar.Spotlight


Highlights och referenser


Select region / language