Du kan se denna sida på:

Förebyggande underhåll

Skydda din investering och undvik kostsamma driftstopp.

ABB erbjuder ett omfattande utbud av förebyggande underhållstjänster för motorer och generatorer som innefattar inspektion och diagnostik, livscykelanalys, skräddarsydda underhållsprogram samt system för tillståndsövervakning i realtid i syfte att synliggöra risker i en anläggning och förhindra stopp i produktionen.

Genom att planera för ett regelbundet förebyggande underhåll ökar en anläggnings tillgänglighet, prestanda och livslängd vilket resulterar i minskade livscykelkostnader. Tjänster inom förebyggande underhåll kan även tecknas i ett serviceavtal för att på så vis säkerställa ett systematiskt, organiserat och kostnadseffektivt underhåll på lång sikt.

Vårt erbjudande

ABB_picto_48x48_10_helmet_0437-Small
drives motors generators
ABB_picto_48x48_03_drive_for_switchgear_ACS550_0582-Large

Aktuellt

Loading documents
Select region / language