Serviceavtal


När du vill säkra tillgängligheten och öka lönsamheten.

När du tecknar serviceavtal med ABB får du en trygg partner som hjälper dig planera ditt underhåll och säkra tillgänglighet och prestanda i din anläggning. Ett väl fungerade underhållsarbete minskar också risken för oplanerade driftstopp vilket gör det möjligt att optimera och förutse en anläggnings underhållskostnader. 

ABB erbjuder ett brett sortiment avtalstjänster inom alla underhållsstrategier. De olika delarna i ABB:s avtalsportfölj kan kombineras i ett skräddarsytt serviceavtal och anpassas helt till er anläggnings specifika behov, vilket innebär en kostnadseffektiv och trygg lösning för dig som kund.

Ett serviceavtal från ABB är inte begränsat till tjänster för motorer, generatorer och drivsystem utan kan även innehålla tjänster från samtliga ABB:s teknikområden i ett så kallat flertekniksavtal. Serviceavtal hålls samman av en avtalsledare från ABB som hanterar och hjälper till att utveckla avtalet tillsammans med er som kund.

Fördelar

 • Skräddarsytt efter dina behov
 • Kontroll på underhållskostnad
 • Säkerställd tillgång till kompetens
 • En kontaktperson för Service inom ABB
 • Reducerade timpriser utifrån vald avtalsnivå

ABB tror på ett skräddarsytt underhåll med en unik underhållsplan som utgår från dig som kund. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att hitta den bästa lösningen för varje tillfälle. Med några enkla steg kan vi hjälpa dig att skapa en unik underhållsplan som utgår från dina behov och din anläggnings livscykelstatus.

Vi ger dig en klar bild av din anläggnings status och en hållbar långsiktig plan för underhåll, uppgraderingar och reservdelar. För dig innebär det färre driftstopp, säkrad tillgänglighet, sänkta kostnader och framför allt ökad produktivitet. Processen sker i fem steg.

 1. Livscykelstatus: Nulägesbild av din anläggning.
 2. Identifiera prioriterad utrustning: Vilka delar är kritiska?
 3. Livscykelanalys: Riskidentifiering över tid.
 4. Identifiera underhållsbehov: Hur kan vi minimera riskerna?
 5. Underhåll från ABB: Skräddarsydd paketering.

Livscykelstatus  
Det första vi gör är att gå igenom din anläggning för att se vilken status motorer och generatorsystem har. Det ger klara besked om hur anläggningen är fördelad på olika faser och vilka förutsättningar för underhåll som finns. Sammanslaget bildas det en överskådlig bild av anläggningens status. 

Vet du hur stor del av din anläggning som saknar tillgång till reservdelar?  
Vi hittar var i produktionen dina mest kritiska delar finns och vart övervakning är extra viktigt.

Vet du var i din verksamhet det finns störst risk för driftstopp?  
Att i god tid förutse framtida underhåll och kostnader gör det enklare för dig att både planera och budgetera arbetet. I en fördjupande Livscykelanalys får du reda på när i tiden dina produkter går in i respektive fas. Din kontaktperson från ABB lär sig din anläggning, kan föreslå förbättringar och ligga steget före vid akuta situationer.

Vad gör du om kritisk utrustning går sönder imorgon?
Kompetent personal och rätt utrustning finns dygnet runt i lokal beredskap, redo att snabbt agera vid akuta behov. Detta är ett av de vanligaste behoven våra kunder har, tillsammans med hög tillgänglighet och att utnyttja den egna utrustningen maximalt.

Har du tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle?  
I ett skräddarsytt serviceavtal tar vi tillsammans med dig fram ett förslag på vilken roll ABB ska ha för att komplettera ditt underhåll. Vi kan erbjuda allt från telefonsupport till avancerade tjänster så som analys- och diagnostik via fjärruppkoppling.

Avtalsnivåer

Supporttjänster
Supportavtal
Basavtal
Plusavtal

Supporttjänster är grunden till en serviceavtal med ABB och innefattar; Utbildning, Telefonsupport, Remote uppkoppling, Reservdelshantering och Timbank

En kontaktperson för service inom ABB

Supportavtalskund blir du när du tecknar ett avtal som innehåller livscykelanalys, avtalsuppföljning, riskbedömning och minst en supporttjänst.

Du får en kontaktperson för Service inom hela ABB som bevakar just dina underhållsbehov och hjälper dig att alltid hitta rätt tjänst vid rätt tillfälle.

 • Minst 1 supporttjänst
 • Livscykelstatus
 • Avtalsuppföljning
 • Riskbedömning
Säkerställ tillgång till ABB-kompetens 24/7

Har du behov av återkommande förebyggande underhåll för att minimera risken för haveri? Vill  du försäkra dig om att alltid ha tillgång till hela ABB:s kompetens i form av Beredskap 24/7? Då rekommenderar vi dig att teckna ett basavtal.

Förutom Livscykelanalys, avtalsuppföljning och riskbedömning bestämmer du vilka förebyggande underhållstjänster som ska ingå. Förebyggande underhållstjänster hjälper dig att maximera livslängden på din utrustning och säkerställer högre tillgänglighet i din anläggning.

 • Supportavtal
 • Beredskap
 • Förebyggande underhåll
Ett planerat underhåll i världsklass

Vill du ha ett planerat underhåll i världsklass med tjänster som är i teknikens framkant? Då rekommenderar vi dig att lägga till avancerade tjänster. Förutom tillgång till avancerade tjänster får du extra rabatt på timpris.

Avancerade tjänster är ofta analys- och diagnostiktjänster och ger dig en bra bild av hur din anläggning presterar. Vi ger rekommendationer på hur du kan optimera din maskinpark och ditt underhåll för att öka din konkurrenskraft. 

 • Basavtal
 • Avancerade tjänster

Aktuellt

Select region / language