Digitala tjänster för framgång. Smart. Säkert. Uppkopplat.

Vill du vara ett steg före? ABB Motion Services digitala tjänster erbjuder intelligenta och säkra insikter för att fatta bättre beslut och maximera produktiviteten och effektiviteten hos era motorer, generatorer och drivsystem. Samtidigt möjliggör vi nya affärsmodeller för er.

ABB:s lösning inom tillståndsövervakning hjälper cementfabriken Mokrá att spara 210 000 dollar och samtidigt öka den operativa effektiviteten

"Pilotprojektet hjälpte oss att verifiera att ABB Ability™ Condition Monitoring verkligen kan öka tillförlitligheten hos frekvensomriktare. Inom loppet av tre månader identifierade vi ett sannolikt fel på omriktaren och förhindrade en investering på 210 000 dollar i en ny frekvensomriktare."

Jiří Strapina, Produktionschef för Mokrá


De tre största fördelarna med ABB:s digitala lösningar för motorer, generatorer och frekvensomriktare

1

Effektiv livscykelhantering och minskad energiförbrukning genom att få djupare insikter i dina tillgångars kondition och status

1

Minimera oplanerade driftstopp och minska hälso- och säkerhetsriskerna genom att använda smarta och säkra lösningar som optimerar driften

2

Möjliggör nya affärsmodeller med partnerskapsfördelar som går utöver den traditionella relationen mellan beställare och leverantör


Djupare insikter genom data

De data som samlas in från anslutna tillgångar kan nås och analyseras, vilket ger djupare insikter i statusen för din utrustning för ökad prestanda, energieffektivitet eller affärsutveckling.
Läs mer här

Expertis som möjliggörs av datainsikter

Analyserade data i kombination med ABB:s omfattande expertis ger dig holistisk information som underlättar ditt beslutsfattande om kort- och långsiktigt underhåll, prestanda och energieffektivisering.
Läs mer här

Modulärt serviceavtal skräddarsytt efter dina behov

Genom att teckna ett skräddarsytt serviceavtal med ABB Motion Services kan du se till att dina motorer, generatorer och frekvensomriktare fungerar tillförlitligt och effektivt under hela sin livstid. Vi samarbetar med dig och hjälper dig att planera, samordna och genomföra underhållet av din utrustning i enlighet med era specifika krav och behov.

AktuelltSelect region / language