ABB Ability™ LEAP

Analyserar kondition och återstående livslängd hos statorlindningens isolationssystem.

ABB Ability™ LEAP (Life Expectancy Analysis Program) analyserar tillståndet hos statorlindningens isolation i stora elektriska maskiner, den mest driftkritiska komponenten i högspända motorer och generatorer.

ABB Ability™ LEAP detekterar potentiella problem i statorlindningens isolation i elektriska maskiner långt innan de blir kritiska och orsakar kostsamma och långa stillestånd. Med information om isoleringens skick och förväntad återstående livslängd kan underhåll planeras i god tid på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

Korrekt information från en mätning

Tjänsten består av en unik samling diagnostik- och analysverktyg som identifierar, karakteriserar och kvantifierar defekter i isolationssystemet. Testning och analys utförs vid ett enda tillfälle och kan med fördel kombineras i samband med normala underhållsaktiviteter. Det är en stor fördel jämfört med konventionella metoder som kräver trenddata från ett antal mätningar innan de ger användbara utdata. ABB Ability™ LEAP utförs på högspända motorer och generatorer (> 5 kV) oavsett tillverkare.

För motorer upp till 5kV, placerade i begränsat utrymme, erbjuder ABB tjänsten ABB Ability™ Condition Assessment. Den kompakta analysutrustningen som används med ABB Ability™ Condition Assessment är idealisk för att analysera statorisoleringen hos motorer och generatorer som är placerade i begränsat utrymme, till exempel i vindkraftverk eller ombord på marina fartyg.

Ökad maskinlivslängd

Resultat av en ABB Ability™ LEAP används för att optimera underhållsplanering och förutsäga när systemets tillstånd blir sårbart eller kritisk. Utifrån detta kan specifika serviceåtgärder planeras i god tid för att undvika förtida fel och därigenom öka livslängden på motorer och generatorer.

Fördelar

  • Minimerar oplanerade stillestånd – tidig varning ger tillräcklig tid för underhållsplanering
  • Optimerad underhållsplanering –  övergå från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll
  • Minskad ägandekostnad – stöder insatser för att förlänga livslängden och därmed öka avkastningen på investeringen (ROI)
  • Bättre beslutsunderlag – underlättar beslutsfattandet på kort och lång sikt
  • Tjänsten är tillgänglig för alla motorer och generatorer oavsett tillverkare

Länkar och nedladdningar

Aktuellt

Loading documents
Select region / language